logo

Participació ciutadana

Una de les particularitats dels anomenats "plans de barris" consisteix en el paper participatiu que es vol dotar a la ciutadania, de tal manera, que les seves inquitetuds i opinions serveixin per adaptar les propostes i resolucions que cal prendre per tirar endavant, en el cas de Roda de Ter, el projecte d'intervenció integal del nucli antic.

En aquest sentit, doncs, els dos mecanismes propis dels "plans de barri", a banda dels que tingui aprovats l'ajuntaments (ordenança de participació ciutadana), són el "Comitè d'Avaluació i Seguiment" i el "Consell de barri".


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31