Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Ple de novembre de 2017 de l'Ajuntament de Roda de Ter

Bookmark and Share
Imatge del ple de novembre de 2017 de l'Ajuntament de Roda de Ter.
Ampliar en una finestra emergent Imatge del ple de novembre de 2017 de l'Ajuntament de Roda de Ter.
Data de publicació: 24.11.17 12:26
L'Ajuntament aprova una moció sobre el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones en la que es torna a denunciar i recordar que la violència masclista no és un problema de les dones sinó de tothom.

L’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el dimecres 22 de novembre el ple ordinari. La sessió va començar amb el sorteig dels membres de les meses per a les eleccions del dia 21 de desembre de 2017.

PARTICIPACIÓ EN L’OPERACIÓ “INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES”
Participació de l’ajuntament de Roda de Ter en l’operació “instal·lació de plaques fotovoltaiques en règim d’autoconsum en diferents equipaments municipals de la província de Barcelona” promoguda per la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 de l’IDAE, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital regulada en el Real decreto 616/2017 (exp. 59/2017).
L’Ajuntament ha rebut la proposta de la Diputació de Barcelona d’executar una instal·lació d’energia solar fotovoltaica per a la producció elèctrica en règim d’autoconsum, que s’inserirà en una operació de cofinançament amb fons FEDER i que la Diputació presentarà a la vigent convocatòria 2014-2020 oberta per ‘IDAE-Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Aquesta actuació es veu facilitada per la disponibilitat d’un estudi de viabilitat inicial per a una instal·lació fotovoltaica en règim d’autoconsum en el següent equipament municipal: MUSEU DE L’ESQUERDA elaborat per la Diputació de Barcelona a petició d’aquest Ajuntament. Per a l’execució material de l’actuació l’Ajuntament ja té la disponibilitat necessària dels terrenys i els immobles que es veuran afectats i, per tant, l’execució de la instal·lació es podrà fer en un termini de temps que no supera les previsions del cofinançament FEDER. Aquests terrenys i immobles es posaran a disposició de la Diputació de Barcelona perquè pugui executar la instal·lació de l’equipament i les petites obres i construccions complementàries, fet que es regularà pel corresponent conveni entre les dues institucions. La instal·lació fotovoltaica serà propietat de l’Ajuntament que òbviament en tindrà l’ús i es farà càrrec de totes les despeses de legalització, conservació, manteniment i funcionament que es produeixin a partir de la data de lliurament de l’equipament i la seva posada en marxa.
Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els membres assistents al ple.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2017

Vistes les necessitats detectades durant l’exercici en la gestió del pressupost actual i per tal de poder exercir adequadament les competències municipals, l’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar la modificació de crèdit número 5/2017 per a l’exercici 2017 amb un total a suplementar de 60.000 euros.
L’alcalde i regidor d’Hisenda, Albert Serra, va explicar que es tracta d’una modificació de crèdit que és “tècnica” per acabar de quadrar els pressupostos per arribar a final d’any. El cap de l’oposició, Roger Corominas (ERC), va explicar que el seu grup votaria en contra per considerar que no és un modificació “tècnica” i perquè es deixa d’invertir diners en inversions per utilitzar-los per a despesa ordinària, “la qual cosa demostra que el pressupost municipal 2017 és molt just”.
Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern format per IPR i PdeCat i els vots en contra del grup municipal d’ERC, a l’oposició.

MOCIÓ PEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. APROVADA
En aquesta moció sobre el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, es torna a denunciar i recordar que la violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom. Tots el grups municipals van proposar al ple donar suport al manifest. Continuar treballant amb el SIAD-Osona per atendre totes aquelles dones víctimes de la violència masclista. I fer arribar aquesta moció al Consell Comarcal d’Osona i a l’Institut Català de les Dones. Podeu llegir la moció als arxius relacionats.

El Ple de novembre va donar compte de l’estat d’execució dels pressupost municipal a 30 de setembre de 2017, va presentar l’informe de tresoreria corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2017 i també va donar compte al Ple del Període Mig de Pagament del tercer trimestre de 2017. També va donar compte de les resolucions de l’alcalde.

Després del torn de precs i preguntes, l’alcalde va donar la sessió per acabada. Al final de la sessió plenària, es va obrir el torn de paraula a les persones del públic assistents al Ple, tal i com es regula des de l’ordenança de Participació Ciutadana.

Arxius relacionats


Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: