Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Roda de Ter estrena el Punt d'Orientació Jurídica Municipal per assessorar gratuïtament a l’usuari

Bookmark and Share
El Punt d'Orientació Jurídica Municipal està situat a les oficines de Can Vinyets.
Ampliar en una finestra emergent El Punt d'Orientació Jurídica Municipal està situat a les oficines de Can Vinyets.
Data de publicació: 05.10.18 14:22
Avui 5 d'octubre comença a funcionar a Roda de Ter el Punt d’Orientació Jurídica Municipal (POJM). Aquest servei està ubicat a l’edifici de Can Vinyets (Plaça Major, 10), on hi ha els Serveis Socials, i està obert al públic dos divendres al mes, en horari de les 10 del matí a les 12 del migdia.

Les persones que vulguin fer ús d’aquest servei hauran de demanar hora per telèfon o presencialment a les oficines de Can Vinyets. El servei el presta un advocat col·legiat en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic en exercici i com a mínim set anys d'experiència i es troba totalment subvencionat per la Diputació de Barcelona. Aquest servei ofereix a la població la possibilitat de fer consultes a un advocat sobre orientació i assessorament en qualsevol matèria (divorcis, reclamacions, contractes, etc). S'implanta per primera vegada al nostre poble i donarà cobertura a altres poblacions limítrofes que abans havien de desplaçar-se fins a Vic (l'Esquirol, Campdevànol, Rupit,...).

Amb aquesta implementació acostem el servei a la ciutadania i Roda de Ter aconsegueix un servei molt important sense cap tipus de cost. A través del POJM, un cop el cas hagi estat revisat per l'advocada o advocat escollit, sempre i que es donin els requisits establerts, es podrà tramitar també la sol·licitud de justícia gratuïta (advocat d'ofici). La regidora de Benestar Social, Eva González, assegura que: “Amb aquest servei jurídic, donem seguretat a la població, doncs moltes vegades van perduts i no saben on adreçar-se davant la recepció d'una reclamació, multa, demanda, etc..”.


Punts d'Orientació Jurídica Municipal


Els punts d'orientació jurídica municipal són un recurs que proporciona a les persones usuàries un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a aspectes jurídics que puguin derivar-se de l'actual situació de crisi, així com informar de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d'evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.
Amb la col·laboració dels ajuntaments, el servei es presta en seu municipal per un advocat adscrit al Col·legi d'advocats i mitjançant derivació dels equips de serveis socials, fa una primera orientació sobre la problemàtica plantejada i, en el seu cas, si es donen les condicions legals necessàries, procedeix a iniciar la tramitació de l'expedient per al reconeixement de la justícia gratuïta.

Els servei s'ofereix per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i dels diversos col·legis d'advocats de la província: Il·lustre Col·legi d'advocats de Barcelona, Col·legi d'advocats de Sant Feliu de Llobregat, Col·legi d'advocats de Mataró, Col·legi d'advocats de Manresa, Col·legi d'advocats de Granollers, Col·legi d'advocats de Sabadell i Col·legi d'advocats de Vic.

Els temes concrets als quals es donarà resposta prioritàriament des d'aquests serveis són els que tenen a veure amb els drets i deures derivats del compliment de les obligacions contractuals, subministraments a l'habitatge, relacions arrendatícies i les derivades de la compra o l'atorgament d'hipoteques d'habitatges, així com del dret de família. La resta de qüestions jurídiques també seran ateses, sobretot en aquells casos en què els municipis acollidors i beneficiaris no disposin d'un servei concret per a casos relacionats amb l'habitatge o l'atenció a la dona.

Se n'exceptuen les matèries vinculades al dret del treball, seguretat social i estrangeria, atès que aquests camps tenen més delimitats els seus circuits.

Especialment, els/les lletrats/ades dels punts d'orientació Jurídica, atenent la problemàtica que se'ls plantegi, informaran i, si escau, faran la corresponent derivació al Servei d'Intermediació per a Deutes de l'Habitatge (SIDH), al Servei d'Orientació sobre Mediació (SOM) i a altres serveis.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: