Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Llar d'infants municipal: Informació preinscripció curs 2019-2020

Bookmark and Share
imatge llar d'infants
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 29.04.19 11:52
Totes les famílies interessades a portar el seu fill/a a la llar d’infants de Roda de Ter han de reservar plaça, presentant una sol·licitud en el període de preinscripció que és del 13 al 17 de maig. La Jornada de portes obertes per visitar el centre és el dissabte 4 de maig de 10 a 12 hores del matí.


Fins als tres anys els nens i les nenes poden anar a la llar d'infants on cursen el primer cicle de l'educació infantil (que té caràcter no obligatori). L'edat mínima que han de tenir per accedir-hi és de 16 setmanes, complertes el dia 1 de setembre de l'any que s'inicia el curs.

La Llar d’infants municipal de Roda de Ter és un centre d’educació infantil per a nens/es de 4 mesos a 3 anys. El seu horari és de ¾ 8 del matí a 6 de la tarda. Ofereix també servei de menjador, amb cuina pròpia i ecològica. Per més informació podeu anar a la:

Jornada de portes obertes:
dissabte 4 de maig de 10 a 12 hores del matí


Totes les famílies interessades a portar el seu fill/a a la llar d’infants han de reservar plaça, presentant una sol•licitud en el període de preinscripció. Les dates per a realitzar la preinscripció per al proper curs són:

Dies: 13 al 17 de maig

L’horari de preinscripció del centre és:
Dilluns, dimecres i divendres de ¼ de 11 a ¼ de 12h del matí,
i dimarts i dijous de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda.


Documentació que cal presentar:

- Sol•licitud de preinscripció (la facilitarà el centre, o bé la podeu trobar a la web del Departament d’Educació).
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
- Original i fotocòpia del DNI, passaports o altres documents d’identitat del pares, la mare o el/la tutor/a.


Criteris de baremació: per ordenar les sol•licituds d’admissió quan el nombre de sol•licituds és superior a l’oferta, s’apliquen en primer lloc els criteris generals de prioritat que correspongui, en cas d’empat s’apliquen els criteris complementaris, i si encara hi ha empat es fa per sorteig públic.

Criteris generals:

- Existència germans matriculats al centre o pares a tutors treballant-hi: 40 punts
- Per residència als municipis de Roda de Ter i Masies de Roda: 30 punts
- Beneficiaris de la renda mínima d’inserció : 10 punts
- Certificat de disminució igual o superior al 33 % de l’alumne, pares o germans: 10 punts

Criteris complementaris:

- Família nombrosa o monoparental: 15 punts
- Per cada un dels membres responsables de la família que treballi: 10 punts
- En cas de famílies en situació de risc social (informe de serveis socials): 20 punts

PREU LLAR D'INFANTS
- Matrícula al començar el curs (únic) 78.30 €
- Horari de matí o tarda fins a 3 hores (mensual) 110.00 €
- Horari complert fins a 6 hores (mensual) 150.00 €
- Per cada hora de més tots els dies (mensual) 45.50 €
- Per cada hora de més (hora) 2.40 €
- Servei de menjador (diari) 7.05 €
- Servei de menjador (mensual) 123,40 €
- Servei de menjador lactants diari (porten llet/cereal) 5.70 €
- Servei de menjador lactants mensual (porten llet/cereal) 99.05 €

El mes de juliol es preveu la possibilitat de quotes setmanals a raó de 27,50 euros.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: