Consells per evitar les incidències de les baixes temperatures a les instal·lacions interiors particulars i comptadors dels habitatges

Última revisió 18-01-2022 09:39
18/01/2022

Per evitar les incidències que puguin ocasionar les baixes temperatures anunciades per als propers dies, us adjuntem algun consell bàsic per evitar que puguin afectar a les instal·lacions interiors particulars i comptadors dels seus habitatges. Són consells que ens ha fet arribar l'empresa Aqualia.

Les baixes temperatures poden afectar principalment  als habitatges aïllats o adossats, si els comptadors d’aigua i les canonades exteriors no estan suficientment aïllades, especialment si la seva façana està orientada al nord.

Per aquest motiu es recomana:

  • Si es tenen conduccions d’aigua o comptadors a la intempèrie o susceptibles de patir problemes de congelació, han d’estar protegits amb algun tipus de material aïllant.
  • A més, s’ha de comprovar que el caixetí o armari, on es troba el comptador, estigui en bon estat per evitar riscos. En cas de congelació, no forçar les claus de pas. Si detecta que la canonada presenta signes de congelació, ha d’aplicar aire calent a la zona i protegir amb aïllant.
  • Si no es pensa fer ús de l’aigua durant un període llarg de temps, una altra mesura habitual de prevenció consisteix en tancar la clau de pas i buidar les canonades particulars, per que no quedi aigua en el seu interior.

Un cop passades les gelades, Aqualia recomana que es revisin les instal·lacions interiors per comprovar que no hi hagi fuites. Si visiblement no es detecta fuita, és bo controlar si el comptador registra consum d’aigua, assegurant-nos que totes les aixetes estan tancades i els electrodomèstics no estan funcionant.

Si s’observa una fuita d’aigua, s’aconsella que es realitzin les reparacions tan aviat com sigui possible per evitar danys materials i un consum innecessari d’aigua. Cal recordar que el manteniment de la instal·lació interior és una responsabilitat individual de cada particular.

Hivern
Hivern
Autor: M. Àngels Roviró