Pla d'Actuació Municipal

 

El Pla d’Actuació Municipal del Mandat 2020-2023 vol ser una mostra del compromís amb la ciutadania, mitjançant el qual es projecten de forma realista els objectius prioritaris de l’equip de govern i, alhora, és un exercici de transparència envers la ciutadania.

El juliol del 2020, les formacions Esquerra-Roda Republicana i Junts per Roda van formalitzar un acord de govern i es van comprometre a fer públic un Pla d’Actuació Municipal (PAM) que recollís les accions que aquest nou govern es proposa fins al final de la legislatura. Els primers mesos de govern han servit a l’equip de govern per conèixer la realitat i l’estat de la situació de totes les àrees de la casa, la qual cosa ha facilitat la redacció d'un PAM realista i ambiciós que podeu llegir tot seguit.

Alguns dels punts destacats d’aquest Pla d’Actuació Municipal són els següents:

 

En matèria d’Atenció a les Persones:

- Treballarem per a la creació d’un Pla Inclusiu en matèria social a Roda de Ter que contempli polítiques i accions d’inclusió, promoció de les persones i cohesió social.

En esports:

- Recuperarem l’escola d’iniciació a les activitats esportives per a infants, de manera coordinada entre totes les entitats i clubs esportius.

En cultura:

- Redactarem i posarem en marxa un Pla d’Acció Cultural Municipal amb participació tècnica, política i dels actors culturals del poble per tal d’orientar la promoció, la programació i la creació cultural.

En participació ciutadana:

- Contractarem temporalment personal tècnic de participació i de dinamització comunitària per promoure la participació i la implicació ciutadana en el diferents projectes i recursos comunitaris, i amb la finalitat de donar suport al projecte de Treballs als barris.

En joventut:

- Ampliarem el programa Roda és Feminista, amb més profunditat i nous conceptes a desenvolupar d’acord a d’altres realitats paral•leles: racisme, capitalisme, classisme, ecologisme, etc.

En educació:

- Crearem projectes educatius anuals que impliquin el treball conjunt del centres educatius fruit dels acords presos en els diferents ens educatius (Consell d’Infants, Consell Escolar municipal, PEE, Pla de Joventut, etc.).

En Medi Ambient i serveis:

- Consolidarem, ampliarem i millorarem l’espai dels Jardins, la Guingueta de la Blava i Passeig del Ter.

- Crearem i instal·larem un hivernacle del Banc de Llavors a la Muntanyeta per tal que sigui el banc de llavors comarcal i, alhora, un espai pedagògic i comunitari.

En matèria de salut:

- Treballarem, amb les eines i els recursos que tenim a l’abast com a administració local, per fer front a la pandèmia de la COVID-19, per fer difusió de la informació actualitzada que ofereixen organismes superiors i per garantir la seguretat de treballadors i usuaris de serveis municipals.

- Elaborarem el Pla Municipal de Salut.

En promoció econòmica i comunicació:

- Potenciarem la comunicació entre comerciants i ciutadania amb la creació d’una aplicació mòbil que contindrà informació i notícies de Roda de Ter, així com una base de dades dels comerços i empreses amb les dades de contacte. Aquesta APP anirà ampliant els serveis progressivament.

En matèria d'ocupació:

- Farem una diagnosi sobre la situació econòmica actual del municipi, recollirem les necessitats i crearem un full de ruta de dinamització econòmica del territori.

En turisme:

- Potenciarem el turisme cultural de qualitat —vinculat a L’Esquerda, la Fundacio? Miquel Marti? i Pol, les figures d’Emili Teixidor, Bac de Roda, etc.— i el vinculat al patrimoni natural. Crearem “paquets turístics” que posin en relació i potenciïn conjuntament tota l’oferta de Roda (rutes, museus, cases de turisme i hostals, restauració, gastronomia, natura, salut, etc.).

En l'àmbit urbanístic:

- Iniciarem, per fases, la rehabilitació del carrer Verge del Sòl del Pont.

- Garantirem el manteniment de les infraestructures existents i, de manera prioritària, dels parcs infantils del municipi.

En habitatge:

- Elaborarem una diagnosi exhaustiva dels habitatges buits per tal de definir un pla d’intervenció.

En seguretat:

- Implementarem millores en la mobilitat del nostre municipi per moure’ns de manera més tranquil•la, segura i sostenible:

  * Millorem l’accessibilitat a les voreres.

  * Pintarem i millorarem els passos de vianants necessaris allà on calgui.

En igualtat:

- Impulsarem un treball transversal en la igualtat de gènere, la diversitat i la inclusivitat des de les diferents regidories municipals.

En la construcció de la República Catalana:

- Donarem suport a les entitats i iniciatives populars que promoguin i treballin per a la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la independència de Catalunya.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-01-2021 11:10