Normativa / Ordenances Generals


En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació


Títol    Document    Url
Codi de bon govern  Codi de bon govern   Enllaç
Ordenança municipal reguladora de l'atorgament de llicències de 1a ocupació dels edificis  Ordenança municipal reguladora de l'atorgament de llicències de 1a ocupació dels edificis   Enllaç
ordenança municipal reguladora dels residus de la construcció  ordenança municipal reguladora dels residus de la construcció   Enllaç
Ordenança de convivència i civisme de Roda de Ter  Ordenança de convivència i civisme de Roda de Ter   Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en les activitats d'edificació i ús del sòl  Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en les activitats d'edificació i ús del sòl   Enllaç
Ordenança sobre l'estalvi d'aigua al terme municipal de Roda de Ter  Ordenança sobre l'estalvi d'aigua al terme municipal de Roda de Ter   Enllaç
Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies  Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies   Enllaç
Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació solar tèrmica  Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació solar tèrmica   Enllaç
Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació solar fotovoltàica  Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació solar fotovoltàica   Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions  Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions   Enllaç
Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics i informàtics d'ús públic  Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics i informàtics d'ús públic   Enllaç
Ordenança reguladora de la instal·lació d'antenes, aparells de climatització i altres elements assimilables en l'exterior dels immobles  Ordenança reguladora de la instal·lació d'antenes   Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació  Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació   Enllaç
Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici a Roda de Ter  Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici a Roda de Ter   Enllaç
Ordenança municipal de recollida de residus  Ordenança municipal de recollida de residus   Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys  Ordenança municipal reguladora de la conservació   Enllaç
Ordenança de participació ciutadana  Ordenança de participació ciutadana   Enllaç
Ordenança reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanes  Ordenança reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanes   Enllaç
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública  Ordenança d'intervenció municipal ambiental   Enllaç
Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives  Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives   Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia  Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia   Enllaç
Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Roda de Ter  Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Roda de Ter   Enllaç
Reglament del cementiri municipal  Reglament del cementiri municipal   Enllaç
Reglament d'honors i distincions de l'ajuntament de Roda de Ter  Reglament d'honors i distincions de l'ajuntament de Roda de Ter   Enllaç
Reglament del servei de proveïment d'aigua potable  Reglament del servei de proveïment d'aigua potable   Enllaç
Reglament bàsic d'ús de les instal·lacions esportives municipals  Reglament bàsic d'ús de les instal·lacions esportives municipals   Enllaç
Reglament del Consell Escolar de Roda de Ter  Reglament del Consell Escolar de Roda de Ter   Enllaç
Reglament de règim intern de l'E SPAI  Reglament de règim intern de l'ESPAI   Enllaç
Reglament municipal de la borsa de voluntariat  Reglament municipal de la borsa de voluntariat   Enllaç
Reglament d'exclusió de l'obligació de presentar factura electrònica a les que tinguin un import fins a 5.000,00 €  Reglament d'exclusió de l'obligació de presentar factura electrònica a les que tinguin un import fins a 5.000   Enllaç
Reglament regulador del servei públic de la biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter  Reglament regulador del servei públic de la biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter   Enllaç
Reglament dels vigilants de l'ajuntament de Roda de Ter  Reglament dels vigilants de l'ajuntament de Roda de Ter   Enllaç
Reglament regulador de la utilització de la carpa municipal  Reglament regulador de la utilització de la carpa municipal   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-10-2020 19:01