Pressupostos i plantilles


Informació relativa al pressupost de 2021 de l'Ajuntament de Roda de Ter i les seves fundacions.

El Pressupost General per al 2021 de l'Ajuntament de Roda de Ter va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 19/01/2021. Transcorreguts els 15 dies legalment establerts per tal de realitzar al·legacions, sense que durant aquest termini s’hagi presentat cap reclamació. Queda definitivament aprovat el pressupost per al 2021 amb la seva publicacío al BOPB del 25 de febrer de 2021.


Títol Document Url
Pressupost i relació llocs treballs 2021Pressupost i relació llocs treballs 2021 Enllaç
Relació de subvencions nominatives que consten al pressupost 2021Relació de subvencions nominatives que consten al pressupost 2021 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-08-2021 09:46