L'Ajuntament informa de les noves mesures contra la grip aviària

Última revisió 16-02-2023 11:14
16/02/2023

Durant els darrers mesos s’han anat declarant diferents focus d’Influència Aviària d’Alta Patogenicitat que s’acosten al nostre país. Per això aquest Consistori ha anat informat de les mesures i recomanacions, sempre amb l’objectiu de fer front a la possible propagació. Malauradament, seguint la situació, doncs, l’Ajuntament informa de les noves mesures que el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha adoptat per tal de salvaguardar al màxim la difusió del virus en qüestió:
 

AFECTACIONS DE LES MESURES CONTRA LA GRIP AVIÀRIA

a) Queda prohibida la utilització d’ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça.
b) Queda prohibida la cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral.
c) Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d’aus de corral a l’aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus silvestres, i sempre que s’alimentin i abeurin les aus a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l’arribada d’aus silvestres i se n’eviti el contacte amb els aliments o l’aigua destinats a les aus de corral.
d) Queda prohibit el subministrament d’aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on puguin accedir aus silvestres.
e) Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n’impedeixi l’accés.
f) Queda prohibida la presència d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives en els centres de concentració d’animals definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 de abril, de sanitat animal, incloent-hi certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives. No tenen la consideració d’aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particulars com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars.


RECORDEU:
Els particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per autoconsum d’aus de corral, és necessari que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina comarcal del DARP.
El Departament d’Agricultura insisteix en la importància i obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.
 

MÉS INFORMACIÓ

  • Trobareu més informació al següent enllaç: aquí

La grip aviària és una malaltia infecciosa de les aus produïda per subtipus del virus gripal de tipus A
La grip aviària és una malaltia infecciosa de les aus produïda per subtipus del virus gripal de tipus A