Ordre del dia del ple del 19 de gener, amb la proposta d'aprovació del pressupost municipal 2021

Última revisió 15-01-2021 14:41
15/01/2021

La sessió es farà de manera telemàtica i la podreu seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Roda de Ter. També compartirem l'enllaç a la pàgina de Facebook.

L'Ajuntament de Roda de Ter celebrarà el Ple ordinari de gener el proper dimarts dia 19, a les 19h.

En aplicació a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre de 2020 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, aquest Ple de la Corporació se celebrarà telemàticament i el podreu seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Roda de Ter. També compartirem l'enllaç a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter.

Les preguntes dels veïns i veïnes adreçades al Ple es podran realitzar fins a les 19h. del dilluns 18 de novembre. Caldrà enviar un correu electrònic a l'adreça: rodadeter@rodadeter.cat amb la pregunta i la identificació de la persona que la realitza. Per tant, no s'acceptaran preguntes anònimes si bé no es farà pública la identitat de la persona.

 

Ple de l’Ajuntament, en SESSIÓ ORDINÀRIA, que tindrà lloc de forma TELEMÀTICA el proper 19 DE GENER DE 2021, a les 19:00hores per tractar els assumptes anotats a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.-I. Part Resolutiva

1.1.-Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de desembre de 2020

1.2.-Sorteig membres meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya 2021

1.3.-Proposta de modificació de l'ordenança fiscal 16 i de suspensió de l'ordenança fiscal 11

1.4.-Proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal 2021

1.5.-Proposta d'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per al finançament dels serveis socials bàsics 2020

1.6.-Proposta aprovació cinquena pròrroga del conveni de recollida d'animals abandonats

1.7.-Proposta aprovació delegació servei de recollida d'animals de companyia

1.8.-Proposta relativa a l'elecció del Jutge de Pau titular i substitut

1.9.-Proposta de ratificació en la compareixença i designa de lletrat i procurador en el procés judicial relatiu al recurs contenció administratiu interposat contra el pressupost i la plantilla de 2020

1.10.-Proposta de modificació de la composició de la Comissió Informativa i de la Comissió Especial de Comptes

2.-II. Part de control

2.1.-Donar compte de les resolucions de l'alcalde

2.2.-Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

3.-Mocions

4.-Precs i preguntes

 

En aquest enllaç hi podeu trobar l'ordre del dia: aquí.

 

Façana de l'Ajuntament de Roda de Ter
Façana de l'Ajuntament de Roda de Ter