Continuen vigents a Roda de Ter les mesures d'estalvi d'aigua per sequera pluviomètrica

Última revisió 02-12-2022 11:34
02/12/2022

Continuem en estat d'alerta amb relació a la sequera pluviomètrica. L'estat de les reserves d'aigua a les conques internes de Catalunya és del 33%. Us recordem les mesures d'estalvi obligatòries, ja que les condicions no han canviat des de l'estiu. L'aigua és un bé escàs. Us agraïm la vostra col·laboració.

DOMÈSTIC

 • El volum d'aigua servits als domicilis no podrà superar els 250 litres per habitant i dia.
 • L’empresa concessionària del servei, FCC AQUALIA, SA., podrà aplicar variacions de pressió per regular els cabals, en funció de l’evolució dels indicadors de consum i captació.

PISCINES

 • La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
  • El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • El primer ompliment de piscines de nova construcció.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques

REG (PÚBLIC I PRIVAT)

 • El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).
 • La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.
 • El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.

NETEJA DE CARRERS, MOBILIARI URBÀ

 • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.
 • Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

NETEJA DE VEHICLES

 • La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.

FONTS ORNAMENTALS

 • Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

--------------------------------------------------------------

L’aigua és un bé escàs. Fem-ne un ús responsable. Gràcies per la vostra col·laboració.

Mesures a Roda de Ter per la declaració de sequera en fase d'alerta
Mesures a Roda de Ter per la declaració de sequera en fase d'alerta