Convocatòria del Ple ordinari del 20 d'abril de 2021

Última revisió 16-04-2021 13:23
16/04/2021

El ple serà retransmès en directe a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter

L'Ajuntament de Roda de Ter celebrarà el Ple ordinari d'abril el dimarts 20, a les 19h.

En aplicació a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre de 2020 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, aquest Ple de la Corporació se celebrarà telemàticament.

Les preguntes dels veïns i veïnes adreçades al Ple es podran realitzar fins a les 19h. del dilluns 19 d'abril. Caldrà enviar un correu electrònic a l'adreça: rodadeter@rodadeter.cat amb la pregunta i la identificació de la persona que la realitza. Per tant, no s'acceptaran preguntes anònimes si bé no es farà pública la identitat de la persona.

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de març de 2021

2.-I. Part Resolutiva: dictàmens.

2.1.- Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roda de Ter en el carrer de la Serra.

2.2.- Proposta de Declaració de Bé Cultural d’Interès Local de la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol i la casa museu Miquel Martí i Pol.

2.3.- Proposta d’acord d'aprovació del conveni d'adhesio Xarxa d’Arxius Locals en la seva modalitat de programa de manteniment.

2.4.- Proposta d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Roda de Ter i l’Ajuntament de Manlleu per a l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona.

2.5.- Proposta d'acord d'adhesió al programa "Servei local de teleassistència" anys 2021-2024 de la Diputació de Barcelona.

2.6.- Proposta d’aprovació de l’actualització de l’encomanda de gestió i del conveni-tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.

2.7.- Proposta d’acord de ratificació de la modificació dels estatus del Consorci d’Osona de serveis socials aprovada pel consell plenari del consorci el 3 de març de 2021.

3.-II. Part de control.

3.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.

3.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.

4.- Mocions.

5.- Precs i preguntes-

En aquest enllaç podeu consultar l'ordre del dia del ple d'abril: aquí.

Façana de l'Ajuntament de Roda de Ter
Façana de l'Ajuntament de Roda de Ter