L'ACA declara l'alerta hidrològica a la capçalera del Ter, el Llobregat mitjà i l'Anoia Gaià

Última revisió 28-07-2022 12:23
26/07/2022

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revisat la situació de la sequera a les conques internes, determinant un important canvi en tres unitats d’explotació que ha entrat avui en vigor amb la publicació de la Resolució del director de l’Agència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). En aquest sentit, s’ha declarat l'alerta hidrològica a les unitats de la capçalera del Ter, el Llobregat mitjà i l'Anoia Gaià, arran de la sequera pluviomètrica que s'està acumulant en els darrer mesos.

Aquestes unitats, que engloben un total de 135 municipis (38 de l'Anoia Gaià, 34 del Llobregat mitjà i 63 de la capçalera del Ter), no depenen de l'aigua dels embassaments ni de grans aqüífers i el seu abastament es calcula a partir de la pluviometria, ja que disposen de captacions pròpies (pous, aigua superficial, basses, entre d’altres) per a garantir les demandes.

Les mesures en aquest àmbit impliquen una sèrie de limitacions en alguns usos, com la reducció d'aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%).

Pel que fa als usos d'abastament domèstic, s'estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han d'acomplir tots els municipis com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions en l’ompliment de piscines, la limitació en la neteja de vehicles, entre d’altres. També es defineix una xifra per al consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

Pots ampliar la informació sobre l’estat de la sequera en aquest enllaç.