L'Ajuntament de Roda de Ter aprova el Pressupost Municipal per al 2022 que puja 5,3 milions d'euros

Última revisió 26-01-2022 14:31
26/01/2022

L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas, va assegurar durant el ple que: “És un bon pressupost per al nostre poble, que garanteix els serveis prestats per l’ajuntament, que incrementa les polítiques socials i que posa l’accent en les polítiques mediambientals i en la millora dels equipaments municipals”

L’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el ple ordinari de gener el dimarts dia 18. El Ple de la Corporació es va celebrar de manera telemàtica. El vídeo de la sessió plenària es pot recuperar al canal de Youtube i a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter o clicant aquí.

L’Ajuntament de Roda de Ter va fer l’aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l’any 2022. Abans de passar a debatre aquest punt, es va aprovar com a punt d’urgència amb 9 vots a favor (5 vots d’ERC; 3 vots de Junts x Roda; 1 vot de Marc Verdaguer, regidor no adscrit) i 4 abstencions (4 vots d’IPR).

L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas (ERC), va explicar que el pressupost per a l’any 2022 puja 5.308.172 euros, la qual cosa representa un increment respecte al pressupost inicial de l’any passat del 6,84%, que en xifres absolutes representa un creixement de 340.000 euros. També cal consolidar-hi 42.205 euros del pressupost de la Fundació de l’Esquerda i 105.275 euros de la Fundació Miquel Martí i Pol.

L’alcalde va puntualitzar algunes de les principals novetats del pressupost. Va començar comentant el Capítol I en despeses de personal, el qual s’ha  vist incrementat en 107.442 euros. Aquest augment comprèn la previsió d’increment del 2% del sou dels funcionaris i del personal laboral de l’Ajuntament i també hi ha increments d’ajustos de jornada a l’alça a la llar d’infants i a l’escola de música segons el nombre de matriculacions. 

Amb relació al Capítol II, Compra de béns corrents i de serveis, l’alcalde va explicar que aquest capítol creix un 3,85%, que en xifres absolutes són 83.141 euros, a causa de l’augment de les despeses associades al cicle de residus, el manteniment de les piscines municipals, i la partida de nova creació en concepte de conservació dels pisos de  lloguer social del SAREB, entre d’altres.

Pel que fa a les transferències corrents, és a dir, aquells diners que l’Ajuntament paga a altres ens o entitats, com és el cas del Consell Comarcal d’Osona, hi ha un increment de 63.000 euros respecte a l’any anterior. I concretament, a Acció Social, l’augment és de 49.000 euros, és a dir, un 15,59% d’increment amb relació a l’exercici anterior. “És una aposta clara per garantir, mantenir i ampliar els Serveis Socials i l’Acció Social que desenvolupem a Roda de Ter”,  va assegurar l’alcalde. Va explicar que hi ha un canvi de model i s’aplicarà a partir d’ara la “Targeta moneder”, la qual cosa permetrà anar reduint el Banc d’Aliments i “fer un model menys assistencialista i que dignifiqui més les persones”. També es consolida i garanteix el servei d’atenció domiciliària, entre altres accions.

Pel que fa al Capítol III i IX, les despeses en matèria d’interessos i comissions bancàries continuaran saturades a la baixa en 110.905 euros respecte a l’exercici 2021.

Pel que fa al Capítol VI, les Inversions passen de 147.000 euros pressupostats l’any passat a 304.000 euros aquest any. Per tant, hi ha un increment de 157.000 euros. Com a inversions més rellevants, l’alcalde va destacar els 72.500 euros per actuacions de millores energètiques que es concretaran, entre d’altres, amb plaques fotovoltaiques. També hi ha un projecte de millores de telecomunicacions de les infraestructures de l’ajuntament, el qual és finançat per la Generalitat, per valor de 93.000 euros. Igualment, estan previstos 95.000 euros per a millor d’equipaments culturals de l’Ajuntament de Roda, en temes relacionats amb el medi ambient i la transició energètica. Es destinen 25.000 euros en la millora de la xarxa d’aigua i 13.000 euros en la millora d’equipaments informàtics. L’alcalde va concloure que, en la part de despeses, el pressupost municipal de l’exercici 2022: “És un bon pressupost per al nostre poble, que garanteix els serveis prestats per l’ajuntament, que incrementa les polítiques socials i que posa l’accent en les polítiques mediambientals i en la millora dels equipaments municipals”.

Pel que fa als ingressos, l’alcalde va explicar que la política d’ingressos és molt similar a l’any anterior: “És una previsió d’ingressos prudents i al mateix temps realista”. L’alcalde va qualificar el pressupost “d’equilibrat”, el qual “pot garantir els serveis i es pot executar d’una manera correcta”.

Després de l’exposició de l’alcalde, va ser el torn dels regidors de l’oposició. Va obrir el torn de paraules la regidora Montse Garcia, qui va justificar el vot en contra del seu grup municipal. IPR considera que la proposta del pressupost els havia arribat tard per tenir temps a valorar-ho i “la informació era incompleta” i consideren que la manera correcta hauria estat convocar-los en una reunió explicativa. També consideren que s’hauria d’haver aprovat en el ple del desembre del 2021. Va criticar l’augment de l’IBI i de la taxa d’escombraries; l’externalització de serveis; i que “no s’ha realitzat ni el  21% de les inversions pressupostades”, entre altres puntualitzacions. Per IPR, “són uns pressupostos poc treballats i poc ambiciosos i no són uns pressupostos participatius, ja que no s’han presentat ni a la ciutadania ni a les entitats”. Per IPR, “era l’hora de fer uns pressupostos expansius” i van enumerar un seguit de projectes que hi van trobar a faltar.

L’alcalde va replicar lPR recordant-los que l’equip de govern no havia rebut cap proposta del grup municipal i va explicar que era tècnicament impossible aprovar el pressupost el desembre a causa del canvi de secretari. L’alcalde també va assegurar que tots els diners del romanent de tresoreria es gastaran en les inversions previstes tal com està previst: “Hem treballat moltíssim el 2021 i serà aquest 2022 que anirem recollint tots els fruits”, va assegurar Corominas. L’alcalde també va recordar que en aquest pressupost inicial no hi ha inclòs romanent, ja que no s’hi pot incloure fins que el pressupost del 2021 estigui liquidat: "Aquests pressupostos creixen 300.000 euros i són tan ambiciosos com sigui possible".

Marc Verdaguer, regidor no adscrit, considera que aquests pressupostos “en global són una  bona opció per al poble de Roda” i va votar-hi a favor “tot i no haver-ne set partícip”. Va afegir que desitjaria de cara l’any que ve se’l tingués en compte a l’hora de confeccionar els pressupostos.

Albert Aguilar, de Junts x Roda a l’oposició, va votar en contra. Considera que aquests pressupostos arriben “tard i malament, fruit de la feina feta amb presses i poc elaborats”. Hi troba a faltar la participació ciutadana i els veu poc ambiciosos en la promoció econòmica. D’altra banda, valora que s’augmentin les partides en l’àmbit de serveis socials. Aguilar  va demanar poder participar en la confecció dels pressupostos en un futur.

El punt del pressupost va ser aprovat amb 8 vots a favor (5 vots d’ERC, Joan Moreno i Marina Quintana de Junts x Roda; Marc Verdaguer, regidor no adscrit) i 5 vots en contra (4 vots d’IPR, Albert Aguilar de Junts x Roda)

En el ple de gener, també es va aprovar el conveni de delegació de competències en matèria de residus al Consell Comarcal d’Osona. Aquest punt va ser aprovat  amb 8 vots a favor (5 vots d’ERC, Joan Moreno i Marina Quintana de Junts x Roda; Marc Verdaguer, regidor no adscrit) i 5 abstencions (4 vots d’IPR, Albert Aguilar de Junts x Roda). I es va aprovar per unanimitat una moció presentada per Junts x Catalunya per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017.

Imatge del ple telemàtic del 18 de gener de 2022
Imatge del ple telemàtic del 18 de gener de 2022