L'Ajuntament de Roda de Ter celebra en format digital l'últim ple del 2021

Última revisió 28-12-2021 09:59
27/12/2021

El ple de desembre té lloc el dimarts 28, a les 19h, i es celebrarà en format telemàtic. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:

1.-Aprovació deles actesde lessessions ordinàries dels dies 26 d’octubre i 16 de novembre de 2021.

2.-I. Part Resolutiva

2.1.-PROPOSTA PLE ADHESSIO CONVENI FEMP AEAT INTERCANVI INFORMACIO TRIBUTARIA

2.2.-PROPOPSTA D'ACORD AL PLE PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA DE MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES DEL CONTRACTE D'OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DEL SÒL DEL PONT I CALL DE LA CAPELLA FASE 1

2.3.-MOCIÓ UNITÀRIA SOBRE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA I SOBRE EL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

3.-II. Part de control

3.1.-Donar compte de les resolucions de l'alcalde

3.2.-Ratificar les resolucions de l'alcalde

3.3.-Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

 

També podeu consultar l'ordre del dia aquí.

Imatge d'un ple telemàtic de l'Ajuntament de Roda de Ter
Imatge d'un ple telemàtic de l'Ajuntament de Roda de Ter