L'Ajuntament de Roda de Ter torna al format telemàtic per celebrar l'últim ple del 2021

Última revisió 29-12-2021 12:00
29/12/2021

L'Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el ple ordinari de desembre el dimarts dia 28.

 

Aquests van ser els punts de l'ordre del dia:

1. Adhesió al conveni FEMP-AEAT d'intercanvi d'informació tributària

El Ple de la corporació va aprovar l'adhesió al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament i intercanvi d'informació tributària. L'Ajuntament ja estava adherit el conveni per acord del Ple de 16 de març de 2004, tal com va explicar l'alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas (ERC), i amb l'aprovació d'aquest acord es procedeix a la renovació: "És un conveni que facilita la relació amb l'Agència Tributària".
Des del grup municipal d'IPR es va posar de manifest el fet que hi ha partits polítics que parlen de la sobirania fiscal i "estem aprovant un conveni amb l'agència estatal espanyola".
Aquest punt va ser aprovat per Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació: Aprovat per 8 vots a favor (ERC; els regidors de Junts x Roda: Joan Moreno Parés i Marina Quintana Vergés; de l'equip de govern, i Marc Verdaguer Iborra, regidor no adscrit, a l'oposició)
5 Abstencions (IPR i Albert Aguilar Martí de Junts x Roda, a l'oposició)

2. Acord d'urgència de modificació del plec de clàusules de contracte d'obres d'urbanització dels carrers Verge del Sòl del Pont i Call de la Capella Fase 1

El ple de la corporació va aprovar la modificació del plec de clàusules del contracte d'obres d'urbanització dels carrers Verge de Sòl del Pont i Call de la Capella. La modificació consisteix a rectificar l'article 17 del plec de clàusules administratives del contracte d'obres en el sentit de substituir la fórmula per a la determinació de les baixes anormals que conté, per la contemplada a l'article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. L'alcalde, Roger Corominas, va explicar que una vegada feta aquesta modificació es podrà tornar a licitar l'obra. Per la seva part, Albert Serra (IPR) va considerar que amb aquesta obra "s'ha perdut molt de temps, quasi 2 anys des de l'aprovació inicial del projecte, haurà costat diners i encara no estem enlloc". Serra va reiterar que "hauria estat millor fer-ho en una sola fase". Albert Aguilar també considera que "si s'hagués fet amb una fase, hauria estat millor i a hores d'ara potser el carrer ja estaria en obres". L'alcalde va puntualitzar que s'havia perdut "l'oportunitat històrica" de fer aquesta obra dins el Pla de Barris, fent referència a quan IPR governava l'Ajuntament de Roda de Ter. I va tornar a explicar que, des del punt de vista de finançament, "aquesta obra l'hem feta assumible, portant-la a terme en dues fases". I va afegir que s'ha premiat que l'ajuntament tingui seguretat jurídica, per la qual cosa s'ha esmenat l'error encara que hagi suposat endarrerir el procés de les obres.
Aquest punt va ser aprovat per Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació: Aprovat per 7 vots a favor (ERC; els regidors de Junts x Roda: Joan Moreno Parés i Marina Quintana Vergés; de l'equip de govern)
6 Abstencions (IPR; Albert Aguilar Martí de Junts x Roda; i Marc Verdaguer Iborra, regidor no adscrit; a l'oposició).

MOCIONS
MOCIÓ UNITÀRIA SOBRE L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA I SOBRE EL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

El ple de la corporació va aprovar aquesta moció en la qual es rebutja l'intent de segregació dels infants per motiu lingüístic i tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. En la moció es reafirma el compromís de l'Ajuntament de Roda de Ter amb la llengua catalana com a element clau per a la cohesió social i es dona suport al model d'escola actual, compromès amb la cohesió social, exitós, que garanteix la igualtat d'oportunitats per a l'alumnat i assegura el coneixement de les llengües cooficials per part de l'alumnat en el context d'un marc legislatiu i pedagògic que potencia la immersió lingüística amb el català com a llengua vehicular. La moció també acorda consolidar ofertes d'aprenentatge del català, especialment en el procés d'acollida per a les persones migrades; i participar en tota promoció unitària del suport social i institucional a les polítiques necessàries pel que fa a l'ús i el coneixement de la llengua catalana i que faci del català un instrument de coneixement i cohesió social.
Aquesta moció ha estat consensuada per tots els membres del consistori rodenc.
APROVADA.

Després de la part de control, dels precs i preguntes, l'alcalde va aixecar la sessió i va desitjar un bon any a tothom.

 

El vídeo de la sessió plenària es pot recuperar al canal de Youtube (clicant aquí) i a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter.

Imatge del ple telemàtic que es va celebrar el 28 de desembre de 2021
Imatge del ple telemàtic que es va celebrar el 28 de desembre de 2021