Mesures a Roda de Ter per la declaració de sequera en fase d'alerta

Última revisió 09-08-2022 08:12
29/07/2022

Roda de Ter és un dels municipis afectats per l’entrada en alerta per sequera hidrològica que ha declarat l’Agència Catalana de l’Aigua. Des de l’Ajuntament de Roda de Ter s’ha redactat un decret amb les mesures que seran vigents fins que es tornin a restablir les condicions normals. L'aigua és un bé escàs. Demanem la vostra col·laboració. Gràcies.

DOMÈSTIC

 • El volum d'aigua servits als domicilis no podrà superar els 250 litres per habitant i dia.
 • L’empresa concessionària del servei, FCC AQUALIA, SA., podrà aplicar variacions de pressió per regular els cabals, en funció de l’evolució dels indicadors de consum i captació.

PISCINES

 • La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
  • El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • El primer ompliment de piscines de nova construcció.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques

REG (PÚBLIC I PRIVAT)

 • El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).
 • La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.
 • El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.

NETEJA DE CARRERS, MOBILIARI URBÀ

 • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.
 • Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

NETEJA DE VEHICLES

 • La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.

FONTS ORNAMENTALS

 • Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

--------------------------------------------------------------

L’aigua és un bé escàs. Fem-ne un ús responsable. Gràcies per la vostra col·laboració.

Mesures a Roda de Ter per la declaració de sequera en fase d'alerta
Mesures a Roda de Ter per la declaració de sequera en fase d'alerta