Obert el termini per presentar ofertes per fer-se càrrec del bar-restaurant de Can Planoles

Última revisió 16-02-2022 14:59
16/02/2022

L'Ajuntament de Roda de Ter ha obert el procés de licitació del Contracte d’Arrendament del Bar Restaurant de Can Planoles de Roda de Ter. El termini de presentació d'ofertes acaba el 03/03/22 a les 23:00 h

 

Aquest local, situat al carrer Ramon Martí, 44 de Roda de Ter, té uns 98 metres quadrats útils i està equipat amb el mobiliari, aparells i maquinària necessària per poder desenvolupar l'activitat. No es podrà desenvolupar cap altra activitat sense autorització expressa de l'Ajuntament. La durada del contracte d'arrendament és d’un any prorrogable anualment fins a un màxim de cinc, inclòs l’inicial.

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna. Les ofertes s’hauran de presentar dins el termini màxim de quinze dies naturals a comptar de la data de publicació de l’edicte de licitació al Perfil del Contractant. Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta. La licitació tindrà caràcter electrònic.

Podeu llegir els plecs i la documentació amb les condicions d’explotació del local destinat a bar-restaurant de Can Planoles cliclant aquí.