Ordre del dia del Ple de gener de 2023

Última revisió 16-01-2023 09:28
13/01/2023

El Ple de gener tindrà lloc el dimarts 17, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. 

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:

1.- Part resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2022.
1.2.- Dictamen relatiu als nomenaments de regidors a organismes.
1.3.- Dictamen relatiu al nomenament dels membres de la comissió informativa i comissió especial de comptes.
1.4.- Dictamen relatiu a donar-se per assabentat del nomenament de secretaria substituta del Registre Civil.
 
2.- Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
2.3.- Donar compte morositat 3t-2022.
2.4.- Donar compte PMP 3t-2022.
 
3.- Mocions
3.1.- Moció per a l’adhesió a l'Agenda Digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret
 
4.- Urgències
 
Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins el dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

 

Ple municipal
Ple municipal