Ordre del dia del Ple de novembre de 2022

Última revisió 11-11-2022 14:19
11/11/2022

El ple de novembre tindrà lloc el dimarts 15, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:

1.- PART RESOLUTIVA 
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 d'octubre de 2022.
1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2022 del pressupost municipal.
1.3.- Dictamen relatiu a la licitació del servei de neteja d'edificis municipals.
1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Protocol d'assetjament laboral i sexual de l'Ajuntament de Roda de Ter.

2.- PART DE CONTROL
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

3.- URGENCIES

4.- PRECS I PREGUNTES

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins el dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.