Programes d'ajuts a la contractació de joves i de majors de 30 anys

Última revisió 25-01-2022 17:16
25/01/2022

Els programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya impulsen la reactivació socioeconòmica a la ciutadania i a les empreses amb l’objectiu de generar noves contractacions:
 


Programa d'ajuts a la contractació de joves - 17.600€ per contracte
Programes per a la contractació de persones menors de 30 anys, en els que s'ofereixen subvencions per a contractar joves en diverses modalitats contractuals. Un total de 125 milions d’euros en ajuts a les empreses, autònoms i cooperatives de treball associat. S'ofereixen fins a 17.600 euros per cada jove contractat durant 12 mesos a jornada completa.
 


Programa de contractació de persones majors de 30 anys - 1.473,71€ mensuals
Contractació de persones majors de 30 anys en situació d’atur per fomentar la creació d'ocupació estable i de qualitat, i en concret, la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat.

Subvencions i ajuts a la contractació de joves i de majors de 30 anys
Subvencions i ajuts a la contractació de joves i de majors de 30 anys