Roda de Ter aprova unes ordenances fiscals del 2023 amb pocs canvis

Última revisió 27-10-2022 13:38
27/10/2022

Només es modifiquen tres ordenances que s’actualitzen molt per sota dels actuals índexs d’inflació.

L'Ajuntament de Roda de Ter va donar llum verda aquest dimarts, 25 d’octubre, a les ordenances fiscals de l'any 2023. El plenari va aprovar que es modifiquin només tres de les ordenances i que ho facin «el mínim possible», tal com va explicar l'alcalde i regidor d'Hisenda, Roger Corominas, molt conscients del «moment complex» pel que passa l'economia de les famílies i la de les administracions. L'Impost de Béns Immobles (lBI) augmentarà l'1,61%, que equival a un increment mitjà de 5,59 euros. Malgrat la inflació disparada que està provocant «un increment molt substancial dels serveis que presta l'Ajuntament», l'equip de govern d'Esquerra Republicana i Junts per Roda assegurava que s'ha optat «per no repercutir-ho en els veïns i veïnes» tenint en compte l'actual context. Aquest fet, va assegurar l'alcalde i responsable d'Hisenda, requerirà «imaginació i equilibri» a l'hora d'elaborar el pressupost del 2023.

Les altres dues ordenances que es modifiquen són l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes per a la gestió dels residus municipals. En el cas de l'ICIO, el preu s'actualitza als 587 €/ m², segons els barems que determina el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació.

En les taxes de residus, s'ha clarificat el redactat per «evitar equívocs a l'hora de fer-ne interpretacions» d'aspectes relacionats amb les bonificacions que tenen dret a percebre les famílies monoparentals i persones que pateixen alguna discapacitat.

Les ordenances es van aprovar amb el vot favorable d'ERC i Junts per Roda i les abstencions dels regidors Albert Serra (IPR) i els no adscrits Marc Verdaguer i Albert Aguilar. Els regidors d'IPR Yolanda Tristancho, Montse García i Toni Gaja van votar-hi en contra per oposar-se a l'1,6% que augmenta l'IBI. Els regidors de l'oposició consideren que malgrat que els canvis en les ordenances són «ínfims», en paraules d'Albert Serra, el petit increment de l'IBI «no és del tot correcte», tal com va verbalitzar Albert Aguilar, i consideren que els 24.000 euros que es preveu recaptar amb aquest augment no són cap solució que ajudi a quadrar les finances municipals.

  • Podeu llegir tota la informació del Ple a la nota de premsa adjunta i aquí.
  • Podeu mirar el vídeo del ple aquí

Sessió plenària del 25 d'octubre de 2022. Sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter.
Sessió plenària del 25 d'octubre de 2022. Sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter.