S'ha instal·lat un sonòmetre a l'avinguda Diputació de Roda de Ter per avaluar els nivells de soroll

Última revisió 09-04-2021 14:29
09/04/2021

A Roda de Ter tenim instal·lat un sensor de soroll ambiental amb l'objectiu que les dades que se'n recullin ens serveixin per avaluar els nivells de soroll i així prendre les mesures necessàries al municipi.

 
Aquest és un suport tècnic que ens ha ofert la Diputació de Barcelona per ajudar a l'Ajuntament de Roda de Ter en la gestió de la contaminació acústica. 
 
El sensor estarà instal·lat per un període de temps de dues setmanes. Amb les dades que se n'obtinguin, des de Diputació s'elaborarà la redacció de l'informe de les mesures dels nivells de soroll provocat per les activitats, les infraestructures i el veïnatge i es portarà a terme l'avaluació d'acord amb la normativa vigent. 
 
Seguint les recomanacions dels tècnics, el sonòmetre s'ha ubicat a l'avinguda Diputació, amb la intenció de comprovar si el soroll provocat pels vehicles que passen per la carretera c-153, al seu pas pel municipi, està dins del permès pel mapa de capacitat acústica de Roda de Ter. L'aparell que s'utilitza per mesurar el soroll està format per un micròfon i l'aparell que enregistra el soroll o sonòmetre.

El sonòmetre està instal·lat a l'Avinguda Diputació
El sonòmetre està instal·lat a l'Avinguda Diputació