Subvencions per a la rehabilitació d'edificis

Última revisió 26-05-2022 12:08
26/05/2022

S’inicia el termini per sol·licitar les subvencions relatives a la rehabilitació d’edificis, definides a la Resolució  DSO 825/2022 publicada al DOGC de 28 de març de 2022.

Aquestes subvencions estan emmarcades als fons europeus Next Generation i tenen per objectiu bàsic reduir un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable  i un mínim de reducció de demanda segons la zona climàtica on correspongui l’edifici que es vulgui rehabilitar.
Aquestes subvencions estan destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

Són un instrument per a impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges, i una oportunitat única per accelerar un parc d’habitatge sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, però també poden finançar la rehabilitació tradicional, com l’accessibilitat, o la conservació dels edificis.

Enguany la tramitació d’aquestes subvencions ha canviat substancialment i l’Agència de l’habitatge de Catalunya col·labora amb les oficines tècniques de rehabilitació tan del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona com del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Barcelona pel que fa a la documentació especifica i de caire tècnic, i amb el Col·legi d’administradors de finques de Barcelona per a la revisió de la documentació de caire jurídic-administratiu .

No obstant aquest nou escenari, l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal, també com a oficina TÈCNIA DE REHABILTIACIÓ,  està a la disposició de la ciutadania per l’assessorament en matèria de rehabilitació i per aclarir qualsevol dubte que se’n pugui derivar d’aquest nou sistema de sol·licitud. ( C. Ramon d'Abadal i Vinyals, 5 3r. (Ed. El Sucre) – VIC – Telf. Contracte : 93 883 41 25)

Destinataris de les subvencions:

Les comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

Calendari

El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2022 s’inicia el 23 de maig fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons.

 

Per a més informació en relació als requisits dels edificis, les actuacions subvencionables, la documentació mínima necessària i la quantia dels ajuts, entre d'altres punts, podeu clicar aquí:

Enllaç Agència de l’Habitatge de Catalunya

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)

 

 

 

Roda de Ter
Roda de Ter
Autor: M. Àngels Roviró