Millora espai públic i espais verds

1.1 Urbanització del carrer Pere Almeda, plaça major i Ramon Martí

Descripció:
La urbanització dels carrers Almeda, Ramon Martí i Plaça Major es planteja com a continuïtat del “Projecte de rehabilitació de l’espai urbà del centre històric”, que es va iniciar amb la conversió a plataforma única del Carrer Bac de Roda, ja executat i que ha de continuar amb la xarxa de carrers veïns del Nucli antic.

L’actuació contempla en el seu disseny els criteris de sostenibilitat, accessibilitat universal i equitat de gènere, de manera que es garantirà una bona il.luminació de vapor de sodi evitant espais foscos i s’eliminaran les barreres arquitectòniques. 

Pressupost:

Inversió total: 935.406 €

Font de finançament: 

  • 25% Ajuntament de Roda de Ter
  • 75% Fons Llei de barris

Conceptes inclosos: 

Cost estimat de l’execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

1.2 Urbanització del carrer Indústria i del Ter

Descripció:

La urbanització dels carrers Indústria i del Ter es planteja com a continuïtat de la millora de la urbanització del Nucli antic, que es va iniciar amb la conversió a plataforma única del Carrer Bac de Roda, ja executat, i que ha de continuar amb la xarxa de carrers veïns del Nucli antic.

L’actuació consisteix a millorar la imatge urbana del carrer, renovant el paviment, les condicions d’accessibilitat, d’ecoeficiència i de seguretat des d’una perspectiva de gènere, en un carrer fortament condicionat per un desnivell topogràfic insalvable mitjançant itineraris adaptats, però que es pot amabilitzar el recorregut amb l’adequació d’un espai de repòs al carrer del Ter.

Pressupost:

Inversió total: 290.669 €

Font de finançament: 

  • 25% Ajuntament de Roda de Ter
  • 75% Fons Llei de barris

Conceptes inclosos: Cost estimat de l’execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2014.

 

1.3 Urbanització del carrer d'en Joan Baucells i Ferran Alzina

Descripció:

Tot i tractar-se de dos carrers de secció menor i secundaris dins de la jerarquia viària del nucli, els carrers Joan Baucells i Ferran Alzina són claus per donar continuïtat a la millora de la urbanització del Nucli antic, iniciada amb la conversió a plataforma única del carrer Bac de Roda, ja que connecten aquest eix comercial amb el carrer d’en Ramon Martí. La pacificació del trànsit en aquests carrers els convertirà en itineraris més amables pels vianants, fomentant també la seva dinamització comercial. L’actuació consisteix a millorar la imatge urbana del carrer, renovant el paviment, les condicions d’accessibilitat, d’ecoeficiència i de seguretat des d’una perspectiva de gènere.

Pressupost:

Inversió total: 487.600 €

Font de finançament: 

  • 25% Ajuntament de Roda de Ter
  • 75% Fons Llei de barris

Conceptes inclosos: Cost estimat de l’execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

1.4 Urbanització del carrer Verge del Sol del Pont

Descripció:

L’actuació de reurbanització del carrer Verge del Sol del Pont consisteix a renovar el paviment del carrer convertint-lo en un carrer de prioritat invertida i pacificat al trànsit, és a dir donar a aquest carrer un caràcter peatonal que el disseny actual no permet. Així doncs, s’estableix la prioritat d’eliminació de les barreres arquitectòniques que junt amb una bona senyalització prioritzi el vianant i redueixi la velocitat del trànsit rodat.

El recorregut d’aquest carrer des del Pont Vell fins a l’àmbit de “la Blava” amb el futur equipament, fa que sigui idoni per a un passeig a peu tant per als residents de l’àmbit com per a la resta de visitants.

Aquesta actuació està molt relacionada amb la reurbanització de la resta de carrers del Nucli històric i la seva formalització hauria d’estar en consonància amb aquestes.

Pressupost:

Inversió total:  609.450 €

Font de finançament: 

  • 25% Ajuntament de Roda de Ter
  • 75% Fons Llei de barris

Conceptes inclosos: Redacció del projecte, direcció d’obra i cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

1.5 Desplegament del parc escrit

Descripció: 

L’actuació que es proposa en el marc del Projecte d’intervenció integral, es concreta en endegar el desplegament del Parc escrit Miquel Martí Pol.

És una idea que va sorgir fa uns anys i que requereix un impuls inicial important. Es proposa com una actuació singular que pot exercir d’icona pel poble, de nexe social i de dinamitzador cultural.

Es planteja com la continuació de les tasques ja iniciades per la comissió del Parc escrit i s’haurà de definir de quina forma s’implanta. Es veu el Projecte de barris com una oportunitat per involucrar de manera activa joves i grans del poble en un fet cultural molt lligat a la seva història.

La construcció de les fites escultòriques i la programació d’activitats serà la part més tangible d’un projecte que pot esdevenir l’aglutinador d’idees, propostes i creacions col·lectives i que podrà comptar amb la participació dels rodencs a través de la implicació per exemple del programa Roda jove.

Pressupost:

Inversió total:  76.500 €

Font de finançament: 

  • 25% Ajuntament de Roda de Ter
  • 75% Fons Llei de barris

Conceptes inclosos: Honoraris de redacció de projecte, tallers entorn de la formulació del projecte, divulgació, dinamització i cost estimat de l’execució de l’obra del Parc escrit, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-11-2020 11:36