Rehabilitació edificis

2.1 Fons per a la rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis

Descripció:

El treball de camp realitzat manifesta el grau de degradació d’algunes façanes i cobertes dels habitatges del Nucli antic.

És per això, que es proposa un programa específic per a recolzar les obres de rehabilitació de façanes i cobertes, per tal de prevenir despreniments i millorar les condicions edificatories i la imatge general del Nucli antic.

Aquesta actuació comptarà amb una campanya d’informació i assessorament per als veïns de l’àmbit. I es concretarà en actuacions de rehabilitació cofinançades pel Fons de la Llei de barris, per l’Ajuntament i pels veïns del Nucli antic de Roda de Ter que es vulguin acollir a aquest programa.

Pressupost:

Dotació total del Fons per a la rehabilitació: 240.000 €

Font de finançament: 

  • 25% Ajuntament de Roda de Ter
  • 75% Fons Llei de barris

Conceptes inclosos: 

  • % honoraris redacció de projecte i direcció d’obra,
  • % cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2014.

2.2 Fons per a la renovació dels elements comuns de les plantes baixes d'ús comercial

Descripció:

Pel que fa a l’anàlisi realitzada de les dinàmiques comercials del Nucli antic de Roda de Ter, es detecta la iniciativa per part dels comerciants de consolidació i dinamització comercial del poble. Però alhora és detecta també la necessitat de remodelació i millora per a una oferta més àmplia i renovada.

Per tal de donar un impuls a la inversió econòmica en aquest sentit, es crea un fons per a la renovació de rètols i imatge dels locals comercials.

Pressupost:

Dotació total per a la renovació de locals comercials: 40.000 €

Font de finançament: 

  • 25% Ajuntament de Roda de Ter
  • 75% Fons Llei de barris

Conceptes inclosos: % elements de tancament, revestiments i retolació comercial, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2015.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-11-2020 11:42