Pressupost municipal 2020


Informació relativa al pressupost de 2020 de l'Ajuntament de Roda de Ter i les seves fundacions.

El Pressupost General per al 2020 de l'Ajuntament de Roda de Ter va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 18/02/2020. En sessió del Ple de la Corporació de data 21/04/2020 es varen desestimar les al·legacions presentades contra el Pressupost i la Plantilla de la Corporació i es va aprovar definitivament el pressupost per a l’any 2020.


Títol Document Url
Pressupost 2020Estat d'execució Enllaç
Resum estat d'execució 2020 Enllaç
Relació de subvencions nominatives que consten al pressupost 2020 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-02-2021 13:13