Casa per Casa | Recuperem el nom de les cases de la Plaça Major

Aquest projecte que vol mantenir viva la memòria del poble es va iniciar el gener de 2023 i, ara, reprèn la seva activitat.

 «Roda de Ter. Casa per casa», un taller de memòria oral per a la reconstrucció històrica de part del patrimoni intangible del municipi. El projecte també té l’interès d’establir una xarxa de treball transversal entre regidories, en oferir un servei social a través de la cultura i en obtenir informació local fruit del projecte.  Pel que fa l’àmbit de la regidoria de cultura i participació, la creació del projecte s’ha portat a terme per la Fundació Miquel Martí i Pol i el Museu Arqueològic de l’Esquerda, que en portaran la direcció i el seguiment conjuntament amb els tècnics de participació ciutadana. En relació a la regidoria d’acció social, la dinamitzadora de gent gran de l’Espai Activa’t i els tècnics de participació ciutadana faran la coordinació i l’acompanyament dels grups de persones que hi participen.

Aquest dilluns 9 d'octubre es farà una sessió informativa per aquest que volen col·laborar en una proposta que combina la participació amb d’altres entitats del municipi i grups relacionats, com l’Arxiu de la Memòria Històrica o un consell d’experts.

UN TREBALL COL·LABORATIU QUE VOL PRESTIGIAR LA MEMÒRIA ORAL I LA IDENTITAT LOCAL

El taller contempla sessions dedicades al treball de camp (investigació sobre el terreny) i sessions dedicades a la sistematització de la informació obtinguda.

La informació de cada una de les cases s’apuntarà en una fitxa que recollirà el nom popular amb què és coneguda, l’explicació de l’origen d’aquest nom, les fonts usades, diverses fotografies que la identifiquen i una breu explicació històrica i de les persones que hi van viure. 

El paper de la memòria oral és important per determinar la identitat local. El taller de memòria oral per a la reconstrucció històrica de part del patrimoni intangible del municipi es basa en la recollida de dades existents en la memòria oral de les persones que han viscut a Roda de Ter durant l’última meitat del segle xx que encara recorden el nom amb què es coneixien les cases. Es tracta, en definitiva, de treballar la memòria històrica amb el mètode de les fonts orals.

09/10/2023
Hora inici 10:00
Sala Polivalent de la Biblioteca Bac de Roda
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-10-2023 17:39