Entrem en fase d'excepcionalitat per sequera: Restriccions en els usos d'aigua

Última revisió 11-05-2023 12:42
11/05/2023

Roda de Ter forma part de les 7 àrees que s'afegeixen a les poblacions de Catalunya que han passat a la fase d'excepcionalitat per sequera. Així ho ha resolt l'Agència Catalunya de l'Aigua (ACA).

La sequera que estem vivint a Catalunya des de finals de 2020 continua agreujant-se. Tot i que des de l’octubre de 2021 està activat el Pla de Sequera i que s’han desplegat mesures per alentir el descens de reserves dels embassaments i aqüífers, el Govern de la Generalitat va decidir el mes de febrer de 2023 donar un pas més en la gestió de la sequera i declarar l’excepcionalitat en el sistema Ter Llobregat i en l’àmbit de l’aqüífer del Fluvià Muga. Ara, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt que 7 àrees més de Catalunya passen a la fase d’excepcionalitat per sequera. Entre elles hi ha la comarca d'Osona que forma part de la conca Capçalera del Ter.

 

Mesures en l’escenari d’excepcionalitat

L’escenari d’excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades (només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). També es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable. També hi ha una reducció de la dotació d’aigua mitjana per habitant i dia. Si en l’escenari d’alerta era de 250 litres per habitant i dia, en excepcionalitat passa als 230 litres per habitant i dia.

 

Restriccions d'aigua en els usos urbans

Passar a la fase d'excepcionalitat per sequera suposa restriccions d'aigua en els usos urbans per a municipis en estat d'exepcionalitat. Consulteu les restriccions que suposa l'entrada en fase d'excepcionalitat per sequera aquí.

  • Volum màxim d'aigua per habitant i dia
  • Piscines
  • Reg 
  • Neteja de vehicles 
  • Neteja de carrers i mobiliari urbà
  • Fonts ornamentals
  • Granges
  • Eliminació de pols en l'aireInformació d'interès

  • El visor de la sequera: aplicació de consulta per saber els escenaris i mesures d'aplicació dels àmbits o unitats d'explotació i dels municipis.

Restriccions d'aigua per excepcionalitat per sequera
Restriccions d'aigua per excepcionalitat per sequera