La Diputació de Barcelona instal·la una unitat mòbil de control de contaminació a prop de la zona esportiva

Última revisió 01-02-2024 09:57
01/02/2024

Farà un control de qualitat de l'aire durant un període de dos mesos.

L’estació de control de la Diputació de Barcelona està situada al passeig de la Generalitat, al costat de les piscines, i prendrà mesures de forma continuada durant 60 o 70 dies.


Aquesta unitat mòbil és un vehicle equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics, i sensors per a les variables meteorològiques. L’estació permetrà disposar de dades que permeten valorar l’evolució real dels contaminants al municipi durant aquest període i també serviran per estimar els valors mitjans anuals.


La unitat mòbil incorpora els següents analitzadors: 
-    Partícules (PM10) i (PM2,5 )
-    Diòxid de sofre (SO2)       
-    Òxids de nitrogen (NOx)       
-    Ozó (O3)        
-    Compostos BTEX (Benzè, Toluè, Etilbenzè i Xilè)


Més informació sobre les unitats de control de contaminació de la Diputació de Barcelona (clica aquí)
 

La Diputació de Barcelona instal·la una unitat mòbil de control de contaminació a prop de la zona esportiva
La Diputació de Barcelona instal·la una unitat mòbil de control de contaminació a prop de la zona esportiva