El Ple de l'Ajuntament de Roda de Ter va aprovar el dimarts 16 de gener el pressupost del 2024 que serà de 5,8 MEUR, un 5,62% més que el 2023. L'alcalde, Toni Mas (ERC) el considera un «punt de partida» per desplegar el Pla d'Actuació Municipal (PAM) acordat pels tres grups polític que formen el govern. 

">

L'Ajuntament de Roda de Ter aprova un pressupost de 5,8 MEUR pel 2024

Última revisió 17-01-2024 13:41
17/01/2024

El Ple de l'Ajuntament de Roda de Ter va aprovar el dimarts 16 de gener el pressupost del 2024 que serà de 5,8 MEUR, un 5,62% més que el 2023. L'alcalde, Toni Mas (ERC) el considera un «punt de partida» per desplegar el Pla d'Actuació Municipal (PAM) acordat pels tres grups polític que formen el govern. 


El batlle considera que són números realistes per a un exercici on, per indicacions de l'Estat sembla que els municipis no podran utilitzar el romanent de tresoreria. El pressupost «garanteix la prestació de serveis, les polítiques socials i que posen l'accent en la sostenibilitat mediambiental i la millora dels equipaments».
 

El principal punt de l'ordre del dia es va aprovar amb el vot a favor d'ERC, IPR i Sumem per Roda. Ara Roda, Junts per Roda i Rodem hi van votar en contra. L'absència de la regidora Montse Garcia per raons personals va fer que el punt tirés endavant amb el vot de qualitat de l'alcalde. El pressupost consolidat (Ajuntament+ Fundació L'Esquerda + Fundació Miquel Martí i Pol) arriba als 6 MEUR.

 

QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2024

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Ajuntament

FP Esquerda

FP MMPol

CONSOLIDAT

Capítol I Impostos directes

2.178.200,00 €

- €

- €

2.178.200,00 €

Capítol II Impostos indirectes

100.000,00 €

- €

- €

100.000,00 €

Capítol III Taxes i altres ingressos

912.192,00 €

7.000,00 €

11.755,00 €

930.947,00 €

Capítol IV Transferències corrents

2.513.875,85 €

38.010,00 €

103.300,00 €

2.655.185,85 €

Capítol V Ingressos patrimonials

77.884,64 €

- €

- €

77.884,64 €

Capítol VII Transferències de capital

63.803,64 €

- €

- €

63.803,64 €

TOTAL INGRESSOS

5.845.956,13 €

45.010,00 €

115.055,00 €

6.006.021,13 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Ajuntament

FP Esquerda

FP MMPol

CONSOLIDAT

Capítol I Personal

2.674.844,82 €

29.509,05 €

57.541,44 €

2.761.895,31 €

Capítol II Béns corrents i serveis

2.727.588,23 €

4.800,95 €

57.513,56 €

2.789.902,74 €

Capítol III Despeses financeres

3.000,00 €

200,00 €

- €

3.200,00 €

Capítol IV Transferències corrents

345.762,08 €

- €

- €

345.762,08 €

Capítol V Fons contingència i altres imprevistos

- €

- €

- €

- €

Capítol VI Inversions reals

94.761,00 €

10.500,00 €

- €

105.261,00 €

Capítol VII Transferències de capital

- €

- €

- €

- €

Capítol IX Variació passius financers

- €

- €

- €

- €

TOTAL DESPESES

5.845.956,13 €

45.010,00 €

115.055,00 €

6.006.021,13 €

 
  • Podeu ampliar la informació del ple a la nota de premsa adjunta. AQUÍ
  • Podeu veure el ple al canal de Youtube. AQUÍ

 

Moment de la votació del pressupost per l'exerici 2024 de l'Ajuntament de Roda de Ter
Moment de la votació del pressupost per l'exerici 2024 de l'Ajuntament de Roda de Ter