Ordre del dia del Ple de desembre de 2023

Última revisió 18-12-2023 13:46
15/12/2023

El Ple de desembre tindrà lloc el dimarts 19, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

 

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de novembre de 2023

1.2.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació de l'inventari general de bens i drets de l'ajuntament de Roda de Ter

1.3.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2023

1.4.- Dictamen relatiu a l'acord d'adhesió a la pròrroga del contracte 2019.03-D2 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica aprovat pel Consorci Català pel desenvolupament Local.

2.- PART DE CONTROL

2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

2.2.- Donar compte dels acords de la junta de govern local

2.3.- Donar compte de la resolució de la Junta de Govern Local de modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i espais municipals

2.4.- Donar compte d'una resolució de cessament d'un funcionari

3.- MOCIONS

3.1.- Proposta de moció dels grups municipals que conformen l'equip de govern per a reclamar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals per l'any 2024.

3.2.- Proposta de moció del Grup Ara Roda pel reconeixement de la senyora Tecla Sala.

3.3.- Proposta de moció del Grup municipal Ara Roda relativa al reforç de la seguretat ciutadana

4.- URGÈNCIES

5.- PRECS I PREGUNTES

 

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

 

Ple municipal
Ple municipal