Ordre del dia del Ple de maig de 2023

Última revisió 15-05-2023 12:52
12/05/2023

El Ple de maig tindrà lloc el dimarts 16, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. 

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 18 d'abril de 2023.

1.2.- Dictamen relatiu a l'adhesió al Conveni de delegació de la gestió de piles i acumuladors.

1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'annex sobre protecció de dades del Conveni de delegació del servei de recollida selectiva de residus i/o deixalleria i recollida de voluminosos.

1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de l'objecte del Conveni sobre finançament de l'abastament d'aigua potable.

1.5.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni sobre el Pla Educatiu d'Entorn.

1.6.- Dictamen relatiu a l'establiment de condició suspensiva de l'aplicació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball.

1.7.- Dictamen relatiu a la resolució del recurs potestatiu de reposició interposat contra la modificació de la Relació de Llocs de Treball.

1.8.- Dictamen relatiu a la resolució de la sol·licitud de compatibilitat de l'arquitecta municipal.

1.9.- Dictamen relatiu a l'elecció de la paraula del poble de Roda de Ter.

 

2.- PART DE CONTROL

2.1.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.

2.2.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.

2.3.- Donar compte de la morositat del 1er trimestre del 2023.

2.4.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 1er trimestre del 2023.

 

3.- URGENCIES

 

4.- MOCIONS

4.1.- Proposta de moció de suport als encausats de l'operació Judes i als represaliats de la societat civil independentista.

 

5.- PRECS I PREGUNTES

 

 

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

 

Ple municipal
Ple municipal