Ordre del dia del Ple extraordinari d'agost de 2023

Última revisió 25-08-2023 09:44
25/08/2023

L'Ajuntament de Roda de Ter convoca un ple extraordinari el dimarts, 29 d'agost, a les 7 de la tarda, que tindrà lloc a la sala de plens. 
Es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. 

 

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2023.

1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal de l'Ajuntament.

1.3.- Dictamen relatiu a la resolució de la sol·licitud de compatibilitat presentada pel senyor Jose Juan Fernàndez Collado.

1.4.- Dictamen relatiu al nomenament de secretaria idònia substituta de la secretaria del Registre Civil.

1.5.- Dictamen relatiu a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'operacions pendents d'aplicar al pressupost exercici 2022

1.6.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 3/2023

1.7.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 5/2023

1.8.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni  per al desenvolupament del projecte “Un Món  d’Oportunitats” a l’Institut Miquel Martí Pol per al curs 2023-24.

 

2.- PART DE CONTROL

2.1.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

2.2.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

 

Sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter
Sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter