Ordre del dia del Ple extraordinari de juny de 2023

Última revisió 28-06-2023 09:08
27/06/2023

L'Ajuntament de Roda de Ter convoca un ple extraordinari el dimecres, 28 de juny, a les 7 de la tarda, que tindrà lloc a la sala de plens. És el ple de cartipàs i quedarà establerta la delegació de regidories. També es farà el sorteig de les meses electorals de les eleccions generals del 23 de juliol de 2023.
Es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. 

 

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- SORTEIG MESES ELECTORALS ELECCIONS GENERALS
23 DE JULIOL DE 2023.

2.- PART RESOLUTIVA

2.1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 17 de juny de 2023 constitutiva de la Corporació.

2.2.- Proposta d'acord relatiu a la creació de les comissions especials.

2.3.- Proposta d'acord relativa al establiment del règim de periodicitat de les Junta de Govern i els Plens.

2.4.- Proposta d'acord relatiu a l'establiment del regim retributiu dels regidors de la Corproació.

2.5.- Proposta d'acord relatiu al nomenament de regidors en altres organismes.

2.6.- Proposta d'acord relatiu a l'aprovació del conveni araArt amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

2.7.-  Proposta d'acord relatiu a la ratificació de la resolució de l'alcaldia relativa a la pròrroga del contracte de compra agregada d'energia elèctrica amb l'Associació Catalana de Municipis.

3.- PART DE CONTROL

3.1.- Donar compte de la composició dels grups polítics municipals.

3.2.- Donar compte del decret relatiu als nomenaments de les tinences d'alcaldia.

3.3.- Donar compte del decret relatiu a la delegació d'atribucions de l'alcaldia a regidories delegades.

3.4.- Donar compte del decret relatiu al nomenament de membres a la Junta de Govern Local i delegacions d'atribucions de l'alcalde.

3.5.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

3.6.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

4.- PRECS I PREGUNTES

 

Sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter
Sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter