L'Ajuntament de Roda de Ter aprova per primera vegada un Pla Intern d'Igualtat

Última revisió 03-03-2021 11:19
22/02/2021

L’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el ple ordinari de febrer el dimarts dia 16, en el qual un dels punts de l’ordre del dia va ser l’aprovació del Pla Intern d’Igualtat. Aquest document parteix d’una diagnosi prèvia i es plantegen accions de treball basades en la realitat del consistori rodenc, les quals es reparteixen en 6 línies de treball. Segons la regidora d'Igualtat, Marina Quintana, “aquest pla és un primer pas, és l’inici d’un camí que treballarem per implementar al llarg de tota la legislatura”. 

En aplicació a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre de 2020 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, aquest Ple de la Corporació es va celebrar telemàticament i es va poder seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Roda de Ter.

Aquests van ser els punts de l’ordre del dia:

2.1.- Proposta d'acord d'aprovació inicial del projecte d'urbanització dels carrers Asdrubal, Ausa i Ibers.

L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas (ERC), va explicar que el projecte d’obra municipal ordinària d’Urbanització del carrer Asdrubal i Ausa i Ibers (entre camp de la Batalla i Esquerda), és un sol projecte urbanístic que es desglossa en dues fases: FASE 1 carrer Ausa i Ibers amb un pressupost d’execució per contracte de 67.377,28 euros (IVA no inclòs) i de 81.526,51 euros (IVA inclòs) i FASE 2 carrer Asdrúbal amb un pressupost d’execució per contracte de 48.628,31 euros (IVA no inclòs) i de 58.840,26 euros (IVA). Corominas va explicar que al llarg d’aquest any es desenvoluparà la FASE 1, mentre que la FASE 2 encara no té data d’execució.

Aprovat per UNANIMITAT.

2.2.- Proposta d’acord de modificació de la periodicitat sessions Junta de Govern Local.

El ple aprova establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc el segon i quart dimarts de mes a les 18:30h, amb l’excepció del mes d’agost que no hi haurà sessió. Si és festiu, o excepcionalment concorren causes que ho justifiquin, es podran avançar o endarrerir a criteri de l’alcalde.

L’alcalde, Roger Corominas, va explicar que es pren aquest acord per “racionalitzar les juntes de govern i alliberar de càrrega administrativa al personal”, tenint en compte que hi ha juntes que duren una mitjana de 10 minuts.

Des del grup municipal d’IPR, a l’oposició, es va considerar que el canvi de periodicitat podria endarrerir el funcionament de l’ajuntament. L’alcalde va recordar que això no passarà ja que el gruix de decisions es vehiculen per decrets d’alcaldia. Per la seva part, Albert Aguilar (JxR), també a l’oposició, es va mostrar a l’expectativa “a l’espera de veure si el nou sistema és resolutiu”.

APROVAT amb 7 vots a favor de l’equip de govern format per ERC i els regidors Joan Moreno i Marina Quintana de Junts per Roda i 5 vots en contra dels regidors d’IPR i una abstenció del regidor Albert Aguilar de Junts per Roda, a l’oposició.

2.3.- Proposta d’acord d’aprovació del Pla intern igualtat.

L’Ajuntament de Roda de Ter ha elaborat una Pla intern d’Igualtat amb el compromís d’establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirecta per raó de sexe. Així com en l’impuls i foment de mesures per tal d’aconseguir la igualtat real dins l’Ajuntament de Roda de Ter, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra política de gestió de les persones al servei de la corporació.

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere de l’Ajuntament de Roda de Ter està integrat per una Diagnosi de la situació actual i un Pla d’Acció – que abasta, entre els seus objectius: la selecció i la promoció de personal; l’ordenació del temps de treball; la formació del personal; les retribucions, entre d’altres. Està previst que s’executi durant els anys 2021, 2022, 2023 i 2024.

Pla intern d'Igualtat de gènere (2019-2022)

Pla intern d'Igualtat de gènere (2021-2024)

L’Ajuntament informarà de totes les decisions que s’adoptin al respecte, tant internament com externament, de manera que es projecti una imatge de l’Ajuntament d’acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

La regidora d’Igualtat, Marina Quintana (Junts per Roda), va explicar que aquest document parteix d’una diagnosi prèvia i es plantegen accions de treball basades en la realitat del consistori rodenc, les quals es reparteixen en 6 línies de treball. Segons Quintana, “aquest pla és un primer pas, és l’inici d’un camí que treballarem per implementar al llarg de tota la legislatura”. La regidora va fer constar que aquest pla es va començar a treballar amb l’anterior equip de govern. Per la seva part, Albert Serra (IPR), a l’oposició, va demanar autocrítica, compromís polític i continuar treballant perquè la igualtat entre homes i dones sigui una realitat.

APROVAT per unanimitat

2.4.- Proposta d’acord d’aprovació de la moció per l’abandó del glifosat, herbicides, plaguicides i químics de la jardineria municipal.

L’Associació Amics i amigues de la natura de Roda de Ter i Les Masies de Roda va presentar una moció relativa a l’abandó del glifosat, herbicides, plaguicides i químics de la jardineria municipal. En la moció es demana, entre d’altres punts, que s’adopit l’acord de l’eradicació de l'ús del glifosat, i d'altres herbicides i plaguicides igualment tòxics, al nostre municipi, aplicant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient en l'àmbit i competència municipal, sigui directament pel consistori o per les empreses que es contractin. Davant la gravetat que L'ús d'herbicides i plaguicides serà substituït per mètodes no contaminants, que no perjudiquin la salut ni el medi ambient.

El regidor de Medi Ambient, Joan Moreno (Junts per Roda), va assegurar estar “totalment d’acord amb la moció” i va dir que des de l’ajuntament “ja ho estem aplicant”, ja que consta en els plecs de clàusules de la licitació del serveis de jardineria. Va agrair a l’Associació Amics i amigues de la natura de Roda de Ter i Les Masies haver presentat la moció, la qual és “la ratificació del que ja estem fent”.

Podeu llegir l'acord del ple sobre l'aprovació de la moció aquí.

APROVADA

2.5.- Proposta d’acord d’aprovació de la moció suport a l'Amnistia.

La moció planteja que la solució a la repressió en l'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol, el qual es va aguditzar després de la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política. La moció reclama l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia. I també demana la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.

Roser Montané (ERC), primera tinent d’alcalde, va assegurar que l’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat Espanyol; és imprescindible tenir un diàleg democràtic en igualtat de condicions; és imprescindible el reconeixement al dret de l’autodeterminació; i és imprescindible la imminent llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. Albert Aguilar (Junts per Roda), a l’oposició, va assegurar que no hi ha més amnistia que la independència.

APROVADA

En la part de control del ple, es va donar compte de l’informe de control intern financer de l’any 2020, de les resolucions d'alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. Dins el punt de precs i preguntes, es va donar pas a les preguntes de veïns i veïnes que s’havien fet arribar al ple mitjançant correu electrònic.

L’alcalde va aixecar la sessió.

Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter