L'Ajuntament obre el procés de licitació de La Guingueta

Última revisió 02-05-2022 12:48
02/05/2022

L'Ajuntament de Roda de Ter ha fet públic el plec de clàusules que ha de regir el contracte d’arrendament del Bar Restaurant La Guingueta de La Blava. Les persones interessades poden presentar les ofertes fins al 14 de maig de 2022.

La necessitat a satisfer és l’explotació del bar restaurant objecte de concessió i el foment d’activitats, culturals i de lleure d’interès local. La durada del contracte és d’una temporada, prorrogable anualment de mutu acord entre les parts fins a un màxim de cinc, inclosa la temporada inicial. Les temporades s’estendran entre el dia 1 de maig de 2022 i l’11 de setembre de 2022, ambdós inclosos, llevat pel que fa a la primera temporada, que començarà a partir de la data d’adjudicació del contracte. Es podrà requerir a l’adjudicatari l’obertura de l’establiment durant la Festa Major.

  • Anunci licitació i plec de clàusules: AQUÍ

 

La Guingueta de La Blava
La Guingueta de La Blava