Mesures generals de protecció per la COVID

Última revisió 22-12-2021 13:03
22/12/2021

En totes  les activitats relacionades amb les festes de Nadal, és important seguir les mesures de protecció individual i col·lectiva:

 

  • Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que per la tipologia de l'activitat siguin vigents valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat, s'hauran d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.
  • És obligatori l’ús de mascareta en espais tancats de concurrència pública i, en general, si no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.
  • No es pot fumar a la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació també és aplicable a qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.
  • Consulteu les mesures en matèria de salut pública per a la contenció de la covid i adapteu les activitats.

Per a més informació: aquí.

Consells per al Nadal
Consells per al Nadal