Ordre del dia del Ple de setembre de 2022

Última revisió 19-09-2022 08:38
19/09/2022

El ple de setembre tindrà lloc el dimarts 20, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

Ordre del Dia

1.- I. Part Resolutiva

1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.2.- 7a MODIF CREDITS I PLANTILLA PRESSUP 2022
1.3.- DONAR COMPTE MOROSITAT 2T 2022
1.4.- DONAR COMPTE PMP 2T 2022
1.5.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT D’OCUPACIÓ DIRECTA DELS TERRENYS DE L’ ESCOLA EMILI TEIXIDOR
1.6.- CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D'OSONA SOBRE FINANÇAMENT DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
1.7.- CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE DIVERSIFICACIO CURRICULAR
1.8.- ADHESIÓ AL NOU CONVENI PER A LA COMPRA AGREGADA EN SUBMINISTRAMENTS A LA CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT
1.9.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DE COMPRA AGREGADA DE GAS A TRAVÉS DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
1.10.- LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE LOCALS I DEPENDÈNCIES

2.- II Mocions

2.1.- MOCIO AMNISTIA I AUTODETERMINACIO CATALUNYA

3.- III. Part de control

3.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
3.2.- Ratificar les resolucions de l'alcalde
3.3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
3.4.- Torn Obert de Paraules

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins el dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.