Ordre del dia del Ple d'octubre de 2022

Última revisió 21-10-2022 14:17
21/10/2022

El ple d'octubre tindrà lloc el dimarts 25, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

Ordre del Dia


1.- Part Resolutiva
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2022
1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per l'any 2023. Exp. 1216-000001-2022 (X2022002181)
1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació del Pla Normatiu per a l'any 2022. Exp. 1177-000001-2022 (X2022001318)
1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni i protocol relatiu al Fons Social de Solidaritat per garantir l'accés a l'aigua potable a tots els ciutadans en matèria de pobresa energètica. Exp. 1376-000017-2022 (X2022001817)
1.5.- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal Osona del programa de Treball i Formació. Exp. 2240-000001-2022 (X2022000067)
1.6.- Dictament relatiu a l'aprovació dels dies festius addicionals d'obertura d'establiment. Exp. 1270-000004-2022 (X2022001847)
1.7.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la delegació al Consell Comarcal en matèria de sanejament en alta. Exp.1376-000021-2022 (X2022002169)
1.8.- Dictamen relatiu a la sessió temporal de l'escombradora per al servei de neteja viària. Exp. 1395-000002-2020 (X202000803)
1.9.- Dictament relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació de crèdit 8/2022 del pressupost general del 2022. Exp. 1627-000001-2022 (X2022000054)


2.- Part de control
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local


3.- Urgències


4.- Precs i Preguntes

 

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins el dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.