Ple de març de 2016 de l'Ajuntament de Roda de Ter

Última revisió 07-07-2020 18:25
18/03/2016

L'Ajuntament de Roda de Ter aprova la sol·licitud d'inversions a presentar el Pla 'Xarxa de Governs Locals 2016-2019' de la Diputació de Barcelona

L'Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el dimarts 15 de març el ple ordinari. Després de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, el ple va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració amb Òmnium Cultural Osona. L'Ajuntament té interès en col·laborar amb els objectius propis d'aquesta entitat, que consisteixen en el desenvolupament i la defensa de la llengua, la cultura catalana i la cohesió social en tots els àmbits de la ciència, les arts, les lletres, el pensament i els mitjans de comunicació en tots els sectors de la societat i també davant de les institucions, organismes i entitats públiques o privades, així com impulsar i defensar la plena recuperació col·lectiva de la identitat de la nació catalana. L'alcalde, Albert Serra (IPR), va explicar que es tracta d'iniciar un conveni de col·laboració amb Òmnium per assolir diversos objectius en termes de llengua, de cultura, de cohesió social i de país. També promoure avantatges per als socis i difusió puntual de determinats temes, tal i com ja s'està fent des de l'entitat.

En un altre punt de l'ordre del dia, l'Ajuntament de Roda de Ter va aprovar l'adhesió al protocol general del Pla Xarxa de govern locals 2016-2019 (Pla XGL 2016-2019) i la sol·licitud de necessitats per mitjà de les meses de concertació. Aquestes són les inversions proposades:
Prioritat 1. Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica. Construcció d'una nova planta a l'aparcament municipal. Import: 473.293,98 €. Any 2016
Prioritat 2. Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica. Rehabilitació del centre històric (C. Pere Almeda — Plaça Major)
Import: 432.690,10 €. Any 2016
Prioritat 3. Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica. Millorar voreres i xarxa de clavegueram Avinguda Tecla Sala. Import: 151.333,49. Any 2016
Prioritat 4. Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica. Reconstrucció cases C. Costa del Ter, 9-11-13 (Cases Miquel Martí i Pol). Import: 192.984,63 €. Any 2016
Prioritat 5. Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica. Adequació i distribució 1a planta (Oficines Plaça Major, 6). Import: 90.068,47€. Any 2016.

El regidor d'Urbanisme, Antoni Escarrabill, va explicar que les dues primeres propostes van lligades ja que la rehabilitació del centre històric (C. Pere Almeda — Plaça Major) suposarà l'eliminació de diverses places d'aparcament i aquest fet quedarà solucionat amb la construcció d'una nova planta a l'aparcament municipal, que doblarà les places actuals (56 places més).
Escarrabill va exposar la necessitat de la millora de voreres i xarxa de clavegueram de l'Avinguda Tecla Sala, l'entrada a Roda de Ter per la carretera de l'Esquirol. S'aprofitaria aquesta obra per ampliar el nombre de reixes de recollida d'aigües pluvials.
Pel que fa a la reconstrucció de les cases del carrer Costa del Ter, 9-11-13 (Cases Miquel Martí i Pol), va recordar que en el pressupost municipal 2016 ja s'han previst 30.000 euros per arranjar la casa on vivia el poeta. Amb aquesta proposta, el que es pretén és fer la teulada nova de les 3 cases restants i així comptar amb un espai polivalent per a la Fundació Miquel Martí i Pol.
El regidor va explicar que l'adequació i distribució de la 1a planta de l'edifici situat a la plaça Major, 6, serviria per ampliar les oficines municipals de la casa consistorial. Amb aquesta inversió es vol centralitzar l'atenció al públic de les oficines municipals en un sol edifici i una sola entrada. I eliminar Can Vinyets com edifici municipal per disminuir despeses ja que és un edifici que s'ha de reformar.
ERC va criticar la «voluntat nul·la» de l'equip de govern a consensuar l'elecció d'aquestes inversions.
Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor dels grups municipal d'IPR i CiU, que formen l'equip de govern, i els vots en contra del grup d'ERC, a l'oposició.

Mocions
Moció de Commemoració del 8 de març de 2016, Dia Internacional de les dones «Feminitzant el món local». La moció proposa potenciar i garantir el respecte de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. També proposa cursos i/o tallers de sensibilització i d'igualtat, sobretot en l'àmbit educatiu juvenil. I col·laborar i recolzar a les entitats i associacions municipals que vetllen pel respecte i drets de les dones (Fòrum Dona) per tal de promoure actes i activitats de forma conjunta. La regidora Eva González (IPR) va assegurar que «s'ha fet un llarg camí» en temes d'igualtat però que «hem de seguir treballant». APROVADA.

Després del torn de precs i preguntes, l'alcalde va donar la sessió per acabada. Al final de la sessió plenària, es va obrir el torn de paraula a les persones del públic assistents al Ple, tal i com es regula des de l'ordenança de Participació Ciutadana.