Montserrat Garcia Garcia

Urbanisme i hisenda

Nascuda el 1978.
Diplomada en Ciències Empresarials. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses.
Actualment és la presidenta de l'Associació de veïns del barri Bac de Roda i la vice-presidenta de l'Ampa MDSP. També és la tresorera del Caravaning Club Osona.

 

En l'actualitat exerceix el càrrec de regidora d'hisenda i urbanisme amb una dedicació parcial de la jornada del 30% i una retribució anual bruta de 12.204,68.-€.

Retribucions totals rebudes durant l'any 2022: 1.140,00€ per assistència als plens municipals.

Montserrat Garcia Garcia
Última revisió 14-07-2023 13:15