Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

8.1 Millora de l'accessibilitat en els carrers de l'àmbit

Descripció:

Es tracta de la millora de les condicions d’accessibilitat dels carrers, es proposa la conversió a plataforma única ja descrita a les actuacions del camp 1 i la construcció de guals deprimits a les cantonades dels carrers que encara tenen vorera.

Els criteris d’accessibilitat s’aplicaran en totes les actuacions que es portin a terme i sempre que sigui possible s’eliminaran les barreres arquitectòniques.

Pressupost:

Inversió total: 10.000 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: l’execució dels guals deprimits i la direcció d’obra, IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2014.

8.2 Millora de l'accessibilitat al carrer del Call de la Capella - camí escolar

Descripció:

L’actuació es concreta en l’eixamplament de voreres, millora de la senyalització i de la visibilitat, per aconseguir un recorregut més segur per als escolars de l’escola Verge del Sol del Pont fins al Pont Vell.

Pressupost:

Inversió total: 15.000 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: Projecte i execució de les obres d’eixamplament de les voreres, IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2014.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-11-2020 12:36