Provisió d'equipaments per a ús col·lectiu

3.1 Habilitació d'un nou equipament municipal a la Blava

Descripció:

Es tracta de l’habilitació de l’equipament resultant de l’àmbit de millora urbana de l’antiga fàbrica “La Blava” i de propietat municipal. Aquest edifici es troba en desús i requereix d’unes necessitats de rehabilitació molt importants.

La rehabilitació d’aquest edifici és una intervenció integral que s’haurà de dissenyar amb l’objectiu de potenciar els valors de la construcció industrial i de crear espais polivalents.

Donades les característiques estructurals i les possibilitats que actualment existeixen al mercat de construcció sostenible, es creu indispensable que la intervenció sigui el més respectuosa amb el medi ambient possible i es basi en criteris constructius d’eficiència energètica, utilització de materials no agressius amb el medi natural, etc.

També es proposa que l’actuació serveixi de plataforma per difondre aquest tipus de construcció sostenible i dels recursos naturals que l’equipament té a prop, com ara el riu Ter.

Pressupost:

Inversió total: 1.292.200 €
Font de finançament: 

  • 25% Ajuntament de Roda de Ter
  • 75% Fons Llei de barris

Conceptes inclosos: redacció del projecte, cost de l’execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2014 i 2015.

3.2 Rehabilitació de Can Planoles com a equipament de barri

Descripció:

Es tracta d’una rehabilitació general de l’edifici per la recuperació de l’estat original, que passa per la millora dels revestiments, coberta, fusteria, balcons i adequació dels espais interiors que actualment no estan habilitats.

Aquesta actuació és del tot necessària per al manteniment i l’aturada de la degradació d’aquest element del patrimoni de Roda de Ter i per a poder-se convertir definitivament en un equipament de qualitat i de referència al Nucli antic.

La proposta haurà d'incorporar criteris de sostenibilitat i ecoeficiència energètica en el seu disseny, criteris de manteniment de l’edifici, criteris de disseny per a tothom i accessibilitat universal i incorporar els criteris d’equitat de gènere.

A través del projecte de rehabilitació s’hauran de definir obres a realitzar i concretar el Pla de treball a seguir per a no dilatar l’execució donat que actualment és un equipament en funcionament.

Pressupost:

Inversió total: 273.000 €
Font de finançament: 

  • 25% Ajuntament de Roda de Ter
  • 75% Fons Llei de barris

Conceptes inclosos: Redacció del projecte, cost de l’execució de l’obra i direcció d’obra, tot amb IVA inclòs.

Calendari d'actuació:

2010, 2011, 2014 i 2015.

Execució:

D'aquesta actuació se n'han executat un total de 67.178,61 €, entre els exercicis 2010 i 2011.

3.3 Adequació d'un local per a l'associació de veïns

Descripció:

Aquesta actuació consisteix a habilitar una sala a la planta baixa de l’edifici de Can Planoles per tal d’afavorir la creació d’una associació de veïns del Nucli antic executant les obres i proporcionant el material necessari per a la seva adaptació. En conseqüència, aquesta actuació estarà estretament lligada amb el programa de dinamització de les iniciatives associatives i de participació.

Pressupost:

Inversió total: 4.800 €
Font de finançament: 25% Ajuntament de Roda de Ter; 75% Fons Llei de barris
Conceptes inclosos: Local i materials, tot amb IVA inclòs

Calendari d'actuació:

2014.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-11-2020 12:01