Alerta per sequera

Última revisió 10-03-2023 17:18
10/03/2023

Mesures per l'entrada en fase d’alerta per sequera hidrològica a la unitat del Ter, en la que es troba  Roda de Ter.

L’Agència Catalana de l’Aigua, ha establert un Protocol d'actuació per a risc de sequera, que té l'objectiu de prevenir i avançar-se a situacions de manca d’aigua i, en cas de produir-se, minimitzar les conseqüències, tot establint mesures preventives i definint un model d’actuació dels serveis municipals.
Davant de la reducció continuada dels nivells dels embassaments que proporcionen l'aigua, en aquests moments s’ha declarat la fase d’ALERTA per sequera hidrològica a la unitat del Ter, en la que es troba el municipi de Roda de Ter.

FASE ACTUAL: 2. ALERTA  

Aquesta fase no comporta talls de subministrament a les persones, però sí diverses accions per reduir la quantitat d'aigua utilitzada per la ciutadania, les empreses i també per a l'Ajuntament. Consulta totes les restriccions d’aquesta fase (clica aquí).  
Aquesta fase s'emmarca en un procés gradual que estableix el Protocol. Cada fase compta amb accions de sensibilització i comunicació a la ciutadania i accions concretes per a l'estalvi d'aigua.
  0. NORMALITAT   
  1. PREALERTA   
  2. ALERTA  (fase actual)
  3. EXCEPCIONALITAT   
  4. EMERGÈNCIA   

PRINCIPALS RESTRICCIONS

Volum màxim d'aigua per habitant i dia

VOLUMS D'AIGUA que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

PISCINES.  l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

· El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
· El primer ompliment de piscines de nova construcció.
· En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.

REG públic i privat

· El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).
· La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3 /hectàrea/mes.
· El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d'alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

NETEJA de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a:
· Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
· Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

NETEJA de carrers i mobiliari urbà
· Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.
· Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

FONTS ORNAMENTALS
· Resta prohibit l'ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n'assegurin la màxima
supervivència amb el mínim consum d'aigua.

GRANGES
L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Més informació a El portal de la sequera de la Generalitat de Catalunya (clica aquí).

 

ALGUNES DADES
Quanta aigua gastem al dia?
    • Una aixeta oberta: 10 l/minut
    • Dutxa de 5 minuts: 80 litres
    • Una banyera plena: 300 litres
    • Una rentadora: uns 50 litres
    • Un rentaplats: uns 20 litres
    • Fregar els plats a mà: 15-30 litres
    • La cisterna del vàter: 6-10 litres
    • Neteja del cotxe amb mànega: 300-400 l
    • Neteja de la casa: 10 l/dia
    • Rentar-se les mans: 2-18 litres
    • Rentar-se les dents: 2-12 litres
 

Alerta per sequera
Alerta per sequera