L'Ajuntament de Roda de Ter penja la bandera estatal obligat per una sentència judicial

Última revisió 30-03-2023 13:13
30/03/2023

Després de 10 anys de requeriments judicials, l'incompliment de la sentència li podria suposar a l'alcalde l'acusació d'un delicte de desobediència greu que implicaria la seva inhabilitació i la imposició de multes personals.

Aquest matí, en compliment d'un requeriment judicial de 20 d'octubre de 2014, d'una sentència ferma del 29 de setembre de 2015 i d'un darrer requeriment d'execució del 2 de març de 2023, l'Ajuntament de Roda de Ter ha col·locat la bandera espanyola al balcó de l'ajuntament.
Durant els últims anys l'ajuntament ha treballat i valorat amb els seus assessors totes les opcions jurídiques per evitar haver de complir i executar la sentència, seguint també les indicacions de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) que vetlla perquè cap alcalde o alcaldessa pugui ser inhabilitat per un tema de banderes.
L'alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas, ha explicat que "durant tots aquests anys s'ha anat recorrent legalment el compliment de la sentència fins a arribar a l'actual situació". Corominas, lamenta que "tot i haver d'acatar la sentència no la comparteixo" i afegeix que malgrat que la imposició de la bandera espanyola no canvia "que a l'ajuntament i al poble de Roda hi ha una majoria independentista".

Aquesta és la cronologia dels fets:

5 setembre 2013 – La Delegació del Govern Espanyol, mitjançant ofici sol·licita informe a l'ajuntament sobre l'incompliment de la Llei 39/1981, de 28 d'octubre de banderes.

30 setembre de 2013 – L'Ajuntament demana l'arxiu de l'expedient.

12 novembre 2013 – La Delegació del Govern Espanyol, envia requeriment a l'Ajuntament per l'incompliment de la Llei 39/1981, atorgant 20 dies per adoptar les mesures necessàries per a donar compliment a la Llei.

20 d'octubre 2014 - Decret del Jutjat Contenciós administratiu 10 de Barcelona admetent a tràmit el recurs contenciós-administratiu interposat per la Delegació del Govern Espanyol per inactivitat de l'ajuntament en matèria de compliment de la Llei 39/1981.

29 setembre 2015 - Sentència 230/15 del Jutjat Contenciós administratiu 10 de Barcelona pel qual estima el recurs contenciós interposat per la Delegació del Govern Espanyol, declarant la inactivitat municipal no donant compliment a la Llei 39/1981, obligant a l'ajuntament a l'íntegre compliment de la citada llei.

11 de març de 2020 – Finalment després d'un litigi de més de 5 anys i dels diversos recursos el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima els recursos d'apel·lació formulats per l'Ajuntament i es condemna en costes de 1.500,00 euros a l'Ajuntament.

15 de juny de 2022 - Diligència d'ordenació del Jutjat contenciós 10 de Barcelona, s'atorga un termini de vint dies per tal que, de conformitat amb l'article 109.2 de l'LJCA al·legui el que estimi procedent en relació amb l'incompliment de la sentència de 29 de setembre de 2015.

2 de març de 2023 - El Jutjat Contenciós administratiu 10 de Barcelona, diligència d'ordenació, atorga un nou termini de vint dies per a emetre informe sobre l'execució de la sentència de 29 de setembre de 2015, així com, requereix l'ajuntament identificació del funcionari responsable d'emetre informe d'execució de sentència.

Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter