Ordre del dia del Ple d'abril de 2023

Última revisió 14-04-2023 10:54
14/04/2023

El Ple d'abril tindrà lloc el dimarts 18, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. 

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

 

ORDRE DEL DIA

1.- Part Resolutiva

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de març de 2023.

1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Estudi d'optimització de l'enllumenat públic del municipi de Roda de Ter.

1.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Roda de Ter.

1.4.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2023 del Pressupost general per a l'exercici 2023.

1.5.- Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals número 39 i número 40.

1.6.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla Local de Salut.

2.- Part de control

2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

3.- Urgències

4.- Precs i preguntes

 

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

 

Ple municipal
Ple municipal