Ordre del dia del Ple de febrer de 2023

Última revisió 17-02-2023 09:43
17/02/2023

El Ple de febrer tindrà lloc el dimarts 21, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. 

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Part Resolutiva

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 2023.

1.2.- Dictamen relatiu a l'aplicació de l'increment del 2,5% al complement específic i de productivitat.

1.3.- Dictamen relatiu a l'adjudicació del contracte de neteja de dependències municipals.

1.4.- Dictamen relatiu a l'adhesió al Manifest Equipaments 2030 i al seu Protocol General.

1.5.- Dictamen relatiu a la declaració d'especial interés de les obres a executar a l'Institut Miquel Martí i Pol.

 

2.- Part de control

2.1.- Donar compte de l'informe de morositat del 4rt trimestre del 2022.

2.2.- Donar compte del període de pagament mig del 4rt trimestre del 2022.

2.3.- Donar compte de l'informe de Control intern financer de l'any 2022.

2.4.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

2.5.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde.

3.- Urgències

4.- Precs i preguntes

 

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins el dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

 

Ple municipal
Ple municipal