Ordre del dia del Ple de setembre de 2023

Última revisió 19-09-2023 09:18
15/09/2023

El Ple de setembre tindrà lloc el dimarts 19, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. 

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 29 d'agost de 2023.

1.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2023.

 

2.- PART DE CONTROL

2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

2.3.- Donar compte el Decret d'Alcaldia número 2023DECR000661 de 18 d'agost de 2023  aprovant la liquidació del pressupost de l'exercici 20222

 

3.- MOCIONS

3.1.- Proposta de moció del Grup Municipal Ara Roda per a fer front a l'incivisme en la recollida d'escombraries.

3.2.- Proposta de moció relativa a la creació de refugis climàtics a Roda de Ter

3.3.- Proposta de moció relativa a evitar la degradació de la Blava i trobar-ne un ús definitiu

3.4.- Proposta de moció relativa a donar suport al Consell de la Repúbica.

 

4.- URGENCIES

 

5.- PRECS I PREGUNTES

 

 

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

 

Ple municipal
Ple municipal