Ordre del dia del Ple d'octubre de 2023

Última revisió 11-10-2023 12:27
11/10/2023

El Ple d'octubre tindrà lloc el dimarts 17, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. 

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- PRENDRE CONEIXEMENT

1.1.- Presa de coneixement de la renúncia del regidor Albert Serra Vergara.

1.2.- Presa de coneixement de la renúncia anticipada del senyor Eduard Gallach Chaves.

2.- PART RESOLUTIVA

2.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2023.

2.2.- Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024.

2.3.- Dictamen relatiu a la resolució de la sol·licitud de compatibilitat del senyor Alfons Conesa Pagès.

2.4.- Dictamen relatiu a la resolució de la sol·licitud de compatibilitat de la senyora Beatriz Rovira Azorin.

2.5.- Dictamen relatiu a la resolució de la sol·licitud de compatibilitat del senyor Javier Montilla Ferreres.

3.- PART DE CONTROL

3.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

3.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

4.- MOCIONS

4.1.- Proposta de moció relativa a la igualtat de gènere a Roda de Ter

4.2.- Proposta de moció presentada pel Grup municipal Junts Roda de Ter relativa a donar suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà

4.3.- Proposta de moció del Grup municipal Ara Roda relativa a la clarificació dels serveis inclosos en la taxa del cementiri

4.4.- Proposta de moció del Grup municipal Ara Roda relativa a la cessió de l'escola Sant Joan.

4.5.- Proposta de moció del Grup municipal Rodem de suport a l'Amnistia

5.- URGENCIES

6.- PRECS I PREGUNTES

 

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

 

Ple municipal
Ple municipal